Thứ Tư 27.07.2022 | LCTTL năm C

15

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập lễ :  Tv 67,6-7.36
Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Gr 15, 10. 16-21
Tại sao con cứ phải đau khổ hoài? Nếu ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con? Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt, tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Vì thế, Đức Chúa phán như sau: “Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ, thì ngươi sẽ nên như miệng Ta. Chúng sẽ trở lại với ngươi, chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi, – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Ðó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18
Ð: Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân

1. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người.

2. Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ, mà chúng cũng xông vào dàn trận.

3. Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con, con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con. Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi; Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

4. Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát, tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô, bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ, chốn con nương mình trong buổi gian truân.

5. Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con, lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến. 

Tung hô Tin Mừng:   Ga 15, 15b
Allêluia. Allêluia. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.  Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng:  Mt 13, 44-46
Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hoá trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ:  Tv 102,2
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của Người.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giê-su Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…