Thánh Lễ Chúa Nhật XV Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

743