Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

563

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Joachim_Patinir_-_Le_Bapt%C3%AAme_du_Christ.jpg

Xem bài liên quan: