Hôn Nhân Công Giáo Không Thể Chia Ly | Chúa Nhật 27 Thường Niên B | Vo Ha

433

vo ha

Những người yêu mến Thiên Chúa đều tin rằng, từ nguyên thuỷ Ngài đã tạo dựng  loài người có nam có nữ, rồi cho hai phái kết hợp thành vợ thành chồng, để  duy trì dòng giống, hầu cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài (St 2: 18 -24).

Rồi khi tới trần gian (năm I Công Nguyên) Chúa Giêsu đã đến dự tiệc cưới tại Làng Cana và làm phép lạ đầu tiên biến nước lã thành rượu ngon (Ga 2: 1-12). Chúa đã chính thức xác nhận việc nam nữ kết hợp lên hàng Bí Tích. Bí Tích Sacrement nầy là dấu hiệu hay biểu tượng được nhìn thấy, như phương tiện, để Chúa ban ơn thánh trợ giúp cần thiết cho đời sống vợ chồng.

Theo Thánh Kinh  ghi lại, từ thời Cựu Ước đàn ông đã đa thê ((1 Vua: 11,1-3) và li dị vợ theo dòng lịch sử, nên người Biệt Phái hỏi Chúa Giêsu làm như vậy có đươc chăng? – Đáp án hay câu trả lời của Chúa rất rõ ràng “Điều gì Thiên Chúa liên kết, thì cho người không được phân chia” (Mc 10: 2-16).

Hơn nữa, những bài Thánh Kinh được trích dẫn cho Chúa Nhật 27 Thường Niên B nầy, dành  để xác định và vinh danh đặc tính cao đẹp cùng linh thiêng của Hôn Nhân Kitô giáo. Ta cùng đọc những dòng Lời Chúa bên dưới cùng xin thêm ơn Chúa sáng soi.

BÀI ĐỌC I.  St 2: 18-24  
“Cả hai nên một thân thể”.
Bài trích sách Sáng Thế.
Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú.

Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 9-11 
“Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc”.
Bài trích thư gửi tín hữu Do-Thái.
Anh em thân mến, Ðấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em.

PHÚC ÂM: Mc 10, 2-14  
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó.

Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình.

Bài Đọc I được trích từ sách Sáng Thế hay Khởi Nguyên vũ trụ. Sách nầy là quyển 1 trong  Thánh Kinh Toàn Tâp 73 cuốn (Cựu Ước 46, Tân Ước 27). Nhân đây, xin phép đôi dòng cần biết trước khi đọc Thánh kinh. Đây là sách tôn giáo về tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa,  dựa theo phần lớn lịch sử Do Thái như bóng với hình, trong chừng từ 2000 năm TCN – 100 năm SCN.

Nhưng Thiên Chúa không trực tiếp ghi ra chữ viết hoặc thu âm thu hình Lời của Người, để truyền tải thiên, mà linh hứng hay xui khiến cho những người được chọn, coi như thư ký riêng. Quí Vị nầy dùng khả năng và kiến thức vùng miền của thời đại quí Ngài mà viết Lời Chúa.

Nên đọc Thánh Kinh,  phải xin Chúa soi sáng và ít ra theo 2  nguyên tắc: Y lý bất y nhân: Tìm chân lý chứa đựng bên trong hơn là y cứ trên người viết. Hai là y nghĩa bất y ngữ: Dựa  vào ý nghĩa chân thật hơn là ngôn từ, văn tự. Khi nắm 2 nguyên tắc nầy, đọc bài I, sẽ hiểu ý Chúa rõ hơn.

Phần đầu của sách nầy ghi lại công trình sáng tạo Vũ Trụ của Thiên Chúa, trong đó con người là tâm điểm của công cuộc tạo dựng trên trái đất. Thiên Chúa dùng lời mà dựng nên mọi loài trong vũ trụ. Nhưng tới phiên dựng con người thì Ngài tỉ mỉ cẩn thận như người thợ đồ gốm, rất quan tâm dùng bùn nắn ra người nam Ađam và thổi hơi vào lỗ mũi ban sự sống. Chúa còn cho ông làm chủ mọi loài khi đặt tên chúng.

Nhưng không giống vật nào tương xứng hay thích hợp với ông. Thiên Chúa bèn lấy xương sườn của ông, dựng nên người nữ. Và như người trung gian mai mối thêm chủ hôn, Thiên Chúa mang người đẹp tới cho ông. Hai bên được tạo nên từ một chất liệu, cùng loài, cùng bản tính, nên kết hợp mật thiết với nhau.

Cũng cần biết thêm, việc Thiên Chúa dùng xương sườn Adam dựng nên Eva mang hai ý nghĩa chính. Một là xương sườn thuộc phần giữa thân thể, tượng trưng cho nam nữ bình quyền. Hai là xương sườn gần tim, Thiên Chúa muốn đặt nàng gần trái tim của chàng. Trong khi tới hôm nay, nhiều nơi trên thế giới còn quá trọng nam khinh nữ, chưa học được bài học của Thiên Chúa từ xa xưa.

Nói gọn, ngay từ khởi thuỷ nhân loại, Thiên Chúa đã dựng nên một Adam và một Eva và cho kết hợp thành vợ thành chồng. Thiên Chúa chúc phúc cho hôn nhân thánh thiện nầy để sinh sản cho đầy tràn và thống trị mặt đất (St 1: 27-28).

Nhưng sau tội nguyên tổ và với thời gian, con người bẻ cong luật hôn nhân tiên khởi của Thiên Chúa. Nên khi  đến trần gian, Chúa Giêsu phải nhắc lại chân lý trên để kiện toàn luật hôn nhân đã có sẳn từ khi lúc tạo nên loài người trong bài Phúc âm bên trên.

Bài Phúc Âm có hai ý chính. Một là hôn nhân do Thiên Chúa thiết lập, loài người (vợ chồng trong cuộc hoặc người ngoài)  không được phân ly. Chúa Giêsu chính thức xác quyết không cho phép li dị.

Trong xã hội tục hóa hôm nay, người ta đề cao tính ích kỷ cá nhân và ham muốn hưởng thụ sắc dục dưới  nhiều hình thức thái quá. Vợ chồng dễ dàng ly dị chỉ vì một bất đồng nhỏ. Chính quyền thêm ban ra luật pháp cho phép ly dị cách rộng rãi, kể cả hạn chế sinh sản bằng mọi cách. Nhưng hôn nhân của phần lớn gia đình Công Giáo vẫn còn là ngọn đèn soi chiếu vẻ đẹp thánh thiện của Bí Tích Hôn Phối trong thời đại nầy.

Đó là về mặt an ninh, có những nơi, những xứ, thẩm quyền địa phương hay trung ương không mấy ưa gì Đạo Chúa, nhưng cũng phải thừa nhận rằng khu xóm Đạo ít tệ nạn xã hội hơn những nơi khác. Truy tìm lý do, nhờ Lời Chúa răn dạy, riêng trong bài Phúc Âm hôm nay. Gia đình,  khi có được vợ chồng, cha mẹ tốt, thì con cái sẽ tốt, sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho xã hội và cho cả Giáo Hội của Chúa nữa.

Ý chính thứ hai của bài Phúc Âm là bài học Chúa dạy mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người khi Chúa cho trẻ nhỏ đến gần, và đặt tay lên đầu chúc lành cho các em. Trẻ nhỏ thời đó tại Do Thái và tại Việt Nam hôm nay vẫn còn bị người lớn coi thường: “Con nít, ai bảo thì dạ”.

Thêm nữa, Chúa còn răn dạy ai muốn vào nước trời phải trở nên như trẻ nhỏ: Có nói có, không nói không, thêm biết nói lời chân thành xin lỗi khi có sai phạm lớn nhỏ. Chạy mau tới, ôm lấy cha lấy mẹ – Chúa – mà cậy dựa phó thác.

Tóm gọn: Xin Chúa cho những người nam chủ nhân ông trong chế độ phụ hệ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” biết nhận ra giá trị của người bạn đời: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa (Tv. 127).

Còn nàng thì nhìn chàng là “Người công chính tươi tốt như cây dừa (palm) lớn lên như cây hương nam núi Liban nơi nhà Chúa trong đền thánh Người” (Tv 92:13)

Xin dâng lời cầu

Chính nhờ mái nhà êm ấm trong tình cha tình mẹ, mà chúng con loại suy được lòng Chúa yêu thương chúng con cao xa hơn thế đó biết là dường  bao.  

  • Xin ban ơn đặc biệt cho những vị Lãnh Đạo tinh thần các cấp trong Hội Thánh, luôn tận tâm tận lực giúp dân Chúa chuẩn bị cuộc sống hôn nhân cùng tuân giữ giới luật thánh thiện của Chúa.   
  • Xin cho các Thẩm Quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp của mọi chính phủ trên trần gian biết tạo ra những điều  thuận lợi hổ trợ cho  đời sống hôn nhân đi đúng đường hướng của Chúa. 
  • Xin cho các đôi nam nữ sống đời hôn nhân, biết nhìn ra và quí trọng những điểm chung của nhau, để giữ cho gia đình được hoà thuận và bền vững. 
  • Xin cho các đôi nam nữ sống đời vợ chồng trong Họ Đạo chúng con, cố gắng thực  hành lời thề hứa khi cử hành bí tích hôn phối trước Chúa và Hội Thánh
  • Xin Chúa luôn trợ giúp cho những cha mẹ Công Giáo biết chăm lo cho con cái, giữa  tình  cảnh khó khăn vật chất và gương xấu như cỏ dại, đang  tràn ngập khắp nhiều  nơi trong xã hội  hôm nay.
  • Xin cho mọi gia đình Công giáo biết nhìn vào tấm gương của Đức Mẹ và Thánh Giuse, sống đời đôi bạn hoà thuận cùng thương yêu nhau đến trọn đời. Amen.