Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

553

LỄ HIỂN LINH NĂM C

Sách Ngôn Sứ Isaia 60.1-6;
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Êphêsô 3.2-3; 5-6
Phúc Âm Thánh Matthêô 2.1-12

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: ‘Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là Lời Chúa. 

Diễn ý:

Ba đạo sĩ từ phương Đông,
Ra đi tìm Chúa nhờ trông sao trời.
Đền vua, cung diện, sáng ngời,
Chắc ăn, đúng chỗ, Chúa Trời, giáng sinh.

Triều đình hoảng hốt thất kinh,
Cho vời thầy luật  thông tin xem nào?
Thánh tử dòng dõi tự hào:
Con dòng cháu giống chào đời Bê-lem.

Hành trình tiếp tục tìm xem,
Sao lạ dẫn đến Bê-lem nghèo hèn. 
Chúa sinh, không trống, không kèn,
Xin nhận lễ vật mọn hèn kính dâng:

Vàng ròng, mộc dược, nhủ hương,
Lòng thành, dâng Chúa, dủ thương phận người.
Con biết mình luôn được mời:
Tìm gặp thấy Chúa cho đời niềm vui. Amen.

I. Sứ điệp Phúc Âm:

  • Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại chứng tỏ rằng: Ngài là Chúa Cứu Thế muôn dân đợi trông.
  • Muốn tìm thấy Chúa, phải dấn thân hy sinh và liều lĩnh:rời bỏ quê hương, can đảm lên đường và theo sự soi dẫn của Chúa qua vì sao lạ như ba Đạo Sĩ Phương Đông.
  • Chúa soi dẫn con người đi tìm Thiên Chúa đích thực là Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa theo viễn ảnh của con người.

II. Dẫn giải liên quan Phúc Âm:

Nơi Chúa sinh ra:

Ở phần hạ tầng của Nhà Thờ Giáng Sinh có thiết lập Ngôi sao bằng bạc chỉ nơi Chúa Giêsu sinh ra, theo truyền thống Kitô giáo. Nhiều người và kể cả tôi đều đến kính viếng và giành giật hôn kính nơi  thánh ấy. Tuy nhiên, không ai dám cả quyết là Chúa sinh ra chính nơi đó.  Nhà Thờ Giáng Sinh do Hoàng đế Constantine xây năm 339 sau công nguyên. Sau đó bị Hồi Giáo đốt phá. Đến năm 565 mới phục hưng rồi trùng tu, dời đổi không biết bao nhiêu lần và không giữ được một chứng tích nào là nơi Chúa sinh ra.

Phúc Âm Thánh Luca tường thuật là Cha Mẹ Chúa Giêsu sống tại Nazareth nhưng phải tới Bêlem theo lệnh điều tra dân số của Quirinius (năm 6 sau Công nguyên) và chúa Giêsu được sinh ra ở đây, trước khi gia đình trở về Nazareth.

Còn Phúc Âm Matthêô nói gia đình chúa Giêsu đã sống tại Bêlem khi sinh chúa Giêsu, sau đó mới dọn về sống tại Nazareth. Rồi Ba Vua tìm đến thờ lạy Chúa trong một căn nhà. Sau đó Hêrôđê cả ra lệnh giết tất cả các trẻ em trong thành phố và các vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Thánh Giuse được thiên thần báo mộng đã đưa gia đình trốn sang Ai Cập, và chỉ trở về khi Herod đã chết. Nhưng lại được báo mộng khác là không được trở về xứ Judea, nên Giuse đưa gia đình về xứ Galilêa, và tới sống tại Nazareth.

Phúc Âm Matcô và Gioan không tường thuật gì về việc Chúa sinh ra ở Bêlem mà chỉ nói Chúa Giêsu xuất thân từ Nazareth. Chúng ta có thể đến Nhà Thờ Giáng Sinh và hôn kính nơi Chúa sinh ra, coi như một chỗ nào đâu đây, chứ đừng tin mà cũng đừng cả quyết “tôi hôn ngay chính Chúa sinh ra!” Thật sự thánh địa có nhiều tô vẽ và thêm thắt để kiếm tiền.

III. Thực hành Phúc Âm:

Con người được sinh ra để tìm kiếm Chúa và tôn thờ Chúa.

Một gia đình sáu người bị giết chết và tài sản bị chiếm đoạt. Thủ phạm là một thanh niên trẻ cần tiền để thoả đáp những nhu cầu cá nhân. Một quan chức cao cấp trong chính phủ biển lận tài sản hàng mấy trăm tỉ để xây những dinh thự tráng lệ cho gia đình và dòng họ mình. Sau cùng án tù, án tử và tay không cho quảng đời còn lại.

Đức tin Công Giáo làm chúng ta thấy thương cho những can phạm nầy, vì họ không tìm Chúa và không tôn thờ Chúa trong cuộc đời mình. Họ không nhìn thấy ánh sao soi đường. Họ tưởng rằng: có tiền mua tiên cũng được….Họ có thể mua tiên… nhưng không thể mua lấy bất tử mà họ thèm muốn. Họ quên rằng: Chạy Trời không khỏi nắng. Không sao vượt thoát định luật của Đấng hoá công: lá rụng về cội… con người được tạo dựng để tìm kiếm và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Hoá Công.

Xin hãy nhớ: Càng vẽ vời, càng phí công! Càng tìm kiếm, càng chất chồng: Thiếu thốn, lận đận, long dong… vì không có ánh sáng của Đấng Hoá Công. Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời! Đừng quá lo điều hay hư mất. Bạn hãy lo đi tìm công bình. Còn những gì Ngài ban cho sau!