Được Thiên Chúa Sai Đi | Chúa Nhật 15 Thường Niên B | Vo Ha

507

vo ha

Chúa sai đi đâu? – Đi loan báo Tin Mừng.

Trong Cựu Ước thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các Tiên Tri (Dt.1,1). Như Ngôn Sứ  Amốt là một nông dân bình thường, được Thiên Chúa chọn đặc biệt từ miền nam là nước Giuđa, để lên miền Bắc nói Lời Chúa cho nước Israel lúc đó đang chia đôi và đối kháng nhau.

Tới thời sau hết, là Tân Ước, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua con của Người (Dt. 1 {2). Rồi Chúa Giêsu đến trần gian, lập ra Hội Thánh. Trước hết, Ngài chiêu mộ 12 tông đồ huấn luyện họ và sai các ông đi thực tập loan báo Tin Mừng với mục đích tiếp tục sứ mệnh cứu chuộc của Chúa cho mọi người, khắp nơi, mọi thời.

Chúa Nhật 15 thường niên B nầy, Phụng Vụ Thánh cũng giúp hấp lại sứ mệnh truyền bá Tin Mừng cho mọi người qua những bài Lời Chúa được trích dẩn bên dưới. Xin Chúa soi sáng cho chúng con tìm hiẻu và thực hành thêm ý của Ngài.

BÀI ĐỌC I. Am 7: 12-15
“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Bài trích sách Tiên Tri Amos.
Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống (“kiến ăn”, bản dịch của Nhóm PDCGKPV) và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

BÀI ĐỌC II: Ep 1: 3-14 
“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.

PHÚC ÂM: Mc 6: 7-13
“Người bắt đầu sai các ông đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình.

Bài đọc 1 được trích từ sách Amos. Ông là tiên tri đầu tiên có sách mang chính tên mình. Sinh quán tại Te-ko-a (bị hoang phế hôm nay) 19 km nam Giêrusalem. Ông làm tiên tri trong thời vua Uzziah (783-742 TCN) cai trị nước Giuđa miền nam và vua Giêrobôam (786 -746 TCN) của nước Israel cai trị miền Bắc. Nhưng xin hỏi:

Ngày ấy, nước Israel miền bắc không có nhân tài hoặc người  xứng đáng để làm Tiên Tri? Mà sao Chúa lại chọn Amos một nông dân chăn bò và chuyên trồng cây vả, sai ông lên miền Bắc làm Ngôn Sứ không chuyên, trong tình trạng Do Thái đang bị chia thành hai nước, như VN từ 1954-1975? – Xin thưa, đó là ý Chúa. Việc Chúa làm, nhiều lúc khác ý con người và ta không hiểu nổi. Chỉ cuối đầu chấp nhận và học hỏi thêm.

Khi Amos làm Sứ Giả của Chúa tại Israel, kiêu gọi sám hối, chống bất công đàn áp dân chúng… Nếu không sửa đổi thì đất nước sẽ bị tiêu diệt, nhưng không nêu rõ hiểm họa từ Assyria sẽ xảy ra nam 721 TCN.

Nên Ông bị nghi kỵ từ vua tới dân kể luôn vị tư tế Amasia, coi như đồng nghiệp của nhà Tiên Tri, đang phục vụ đền thờ tại Bêthel. Ông nầy nhục mạ Amos bằng ngôn từ khiếm nhã: Nầy thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giuđa, về đó mà “kiếm ăn” … Ở Bêthel nầy, đừng có hòng nói tiên tri nữa …(7:12-13). Amasia coi việc phục vụ đền thờ là một nghề “kiếm ăn” đơn thuần, nên nghĩ Tiên Tri Amos cũng như ông?

Amos thật thà đáp rằng mình không là Tiên tri, cũng không là con của tiên tri, mà đang đi chăn chiên thì Chúa dẩn đi làm Ngôn Sứ cho dân Israel. Thêm nữa, Chúa sai Ông đi như lệnh thúc bách: Sư tử gầm lên, ai mà không sợ ? Chúa Giavê phán, ai lại không nói tiên tri ? (3:8). Nói gọn, Amos chỉ làm theo lệnh Chúa, dù không có tài cán gì. Chúa sai đi, phải nghe lời. Vâng lệnh Chúa hơn người thế gian (Cv. 5:29).

Tới Bài Phúc Âm, Chúa sai 12 môn đệ từng hai người một, đi thực tập loan báo Tin Mừng vào các làng chung quanh.

Chúa truyền lệnh cho các môn đệ, không phải chính trị gia hay tư tế đền thờ (Amasia) có óc tính toán, mà đa số là dân đánh cá, nên cách sống rất đơn giản.

Một là chỉ cần có vật chất tối thiểu: Một cây gậy (để chống thú hoang dọc đường thời đó thường gặp) một áo che thân, một đôi dép.

Hai là không quá lo lắng về vật chất, nên không cần mang theo bánh (dự trữ, theo ghi của của nhiều vị thầy) không cần tiền trong túi (tránh hối lộ, mua chuộc, tạo ưu thế) không cần hai áo (chuyến đi ngắn ngày) không cần mang bị (tránh gom quà biếu, mốc ngoặc, trường hợp của Giuđa).

Còn nơi ăn ở , miễn sao có chỗ trọ là được. Nhà nào cho trọ, cứ ở lại bất kể giàu hay nghèo. Đừng chọn lựa nhà này hay nhà khác (cư xử bình đẳng). Ai không tiếp đón thì phủi bụị chân ra đi, là dựa vào sự tích của người Do Thái đã lỡ theo đạo hay ở trên đất dân ngoại, khi trở về với Chúa và quê hương, thì phủi mọi thứ bụi của cuộc sống cũ trước kia. Ý nói thái độ dứt khoát, mà không có ý khinh khi kẻ không tiếp đó mình, vì ai cũng có tự do.

Điều chính yếu và quan trọng là các ông cậy dựa vào quyền năng của Chúa, nên mới có thể trừ nhiều quỉ, xức dầu và chữa lành nhiều bệnh nhân được.

Cậy dựa hoàn toàn vào quyền năng của Chúa cách nào? Xin thưa, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, đồng thời mình phải hành động tối đa. Y như em bé nắm tay cha mẹ tập đi. Khi đó, em tin cha mẹ là chỗ dựa vững chắc, nên không sợ té. Nhưng chính em phải tự bước tới, từng bước nhỏ nghiên ngả, thì mới đi vững sớm và có ngày thêm chạy đua nữa.

Qua bài đọc 2, Thánh Phaolô, qua thư Ephêsô trong lúc bị giam tù, trình bày mầu nhiệm của chương trình cứu độ mà Thiên Chúa sắp xếp từ bao đời trước.

Mọi loài, muôn sự được dựng nên và tụ họp dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô. Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo dựng thế gian. Đã tiền định cho ta hạnh phúc làm con nhờ Đức Kitô. Khi con người hư hỏng thì cứu chuộc họ bằng giá máu của Chúa Con, rồi ban Thánh Thần (mọi sự hổ trợ) và cho làm nghĩa tử thừa tự nước trời.

Tóm lại, Thiên Chúa đã quá yêu thương loài người, và các Thánh tử đạo đã ngộ ra lẽ chân thật ấy, nên dám đem cả sinh mạng đền đáp, để làm gương sáng đức tin và lòng yêu mến Chúa cho muôn thế hệ về sau.

 Xin dâng lời cầu

Chúa Giêsu đã sai 12 Môn Đệ đi loan báo Tin mừng. Đó cũng là bổn phận của mỗi người chúng con.

  • Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh luôn ý thức bổn phận loan báo Tin mừng trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch.
  • Xin cho những thẩm quyền đó đây trên thế giới đang gậy khó khăn cho Đạo Chúa, hiểu rằng Tin Mừng của Chúa có mục đích mang lại hạnh phúc cho mọi người.
  • Xin cho mọi giáo dân trong họ đạo chúng con quan tâm tới bổn phận truyền giáo bằng cách cầu nguyện và góp công của vào cánh đồng Truyền giáo của Hội Thánh.
  • Xin cho mỗi người chúng con biết vậng nghe lệnh truyền bá Tin Mừng của Chúa, bằng lời nói việc làm để làm chứng về Chúa cho anh em chung quanh
  • Xin giúp chúng con sống sao cho “Nước Cha trị đến” bằng cách làm gương tốt cho những người chúng con sẽ gặp trong thời gian nầy. Amen.