Chúa Nhật XX Thường Niên C | Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm

776

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Mộng Hoa | Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm, C