Chúa Nhật XVIII Thường Niên C | Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm

761

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu | Video: Hiếu Nguyễn

Bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XVIII Quanh Năm năm C