Chúa Nhật XV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

1306

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

 

Vì trục trặc ngoài ý muốn, thiếu Alleluia. Mong các bạn thông cảm.

Nhóm Thánh Vịnh NaUy