Chúa Nhật XIII Thường Niên C | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

916

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Nghe và Download File MP3

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Tiếng hát: Ngọc Điệp | Kỹ thuật: Hiếu Nguyễn
Download File PDF | File MP3

 

PANÔ CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C

Franc Lee

Xem bài giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C