Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

1037

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Nghe và Download File MP3

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Tiếng hát: Mộng Hoa | Kỹ thuật: Hiếu Nguyễn
Download File PDF | File MP3

PANÔ CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Franc Lee

 

Xem bài giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa