Chúa Giêsu Dự Tiệc Cưới Tại Cana | Chúa Nhật 2 Thường Niên C | Vo Ha

271

vo ha

Trong đời sống của mỗi người, có ít ra 4 sự kiện quan trọng tương quan với nhau, mang đặc tính xã hội, gắn liền với sinh hoạt hằng ngày. Đó là những việc Quan, Hôn, Tang, Tế. Hôn là “Lấy Vợ” (Đào Duy Anh). Nghĩa rộng phổ thông là đám cưới.

Riêng Bài Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C hôm nay, tường thuật lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ được mời dự tiệc cưới tại thôn xóm Cana, miền bắc Galilê. Mẹ Chúa Giêsu cũng có mặt ở đó.

Vậy, ba bài Thánh Kinh trong Phụng Vụ Thánh hôm nay muốn dạy chúng con những điều gì? Xin cùng nhau đọc chính văn Lời Chúa, cùng xin ơn thêm sáng soi.

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5n
“Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư. (Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 4-11 
“Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định.

PHÚC ÂM: Ga 2, 1-12 
“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người. Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. 

Đôi dòng ghi chú và tâm tình

Trước hết, Bài đọc 1 trích từ sách Tiên tri Isaia. Ông rao giảng (c 740-687) TCN. Đoạn trên gồm 5 câu trong quyển 3 (ch 56-66) do một hay nhiều đệ tử biên soạn, sưu tập những lời giảng dạy tại Giêrusalem chừng 2 thập niên sau khi dân Do Thái hồi hương từ Babylon (538 TCN).

Trong đoạn trên, Chúa hứa ban vinh quang cho thành đô, giữ gìn thành thánh, tượng trưng cho dân của Người và ngoại bang sẽ không hãm hại được nữa.

Ở đây, thành đô Giêrusalem và đồi Sion lại thêm được thi vị hoá qua hình ảnh của một thục nữ yêu kiều. Và Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo, qua vai chàng rễ yêu thương nàng hết mực, sẽ cưới nàng. Nàng sẽ là triều thiên nhan sắc trong tay Thiên Chúa và là triều thiên hoàng tộc trong tay của Người (c 3).

Những dòng thi phú về nhan sắc diễm lệ của cô dâu dân Chúa – làm say mê chàng rễ – Thiên Chúa giúp làm nên nhịp cầu thuận lợi đưa dẩn vào bài Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giêsu, Mẹ của Người và các môn đệ đến dự tiệc cưới tại Cana.

Qua bài Phúc âm Thánh Gioan ghi lại, sau khi Chúa Giêsu chọn những môn đệ đầu tiên, thì lại có cơ hội thuận lợi để “ra mắt” sứ vụ của Ngài tại tiệc cưới Cana.

Tại tiệc cưới Cana, ngoài quí khách hai họ, sự có mặt của Chúa Giêsu, Mẹ của Người và các môn đệ đầu tiên, nói lên sự quan tâm tinh thần đặc biệt của những vị thánh bên trên, tới đám cưới.

Cũng từ sự hiện diện quan tâm trên của Chúa Giêsu và Mẹ của Người, nhiều Thánh Giáo Phụ và những nhà chú giải Thánh Kinh đều chấp nhận rằng Chúa Giêsu đã tái xác nhận hôn nhân của nhân loại từ nguyên thuỷ loài người là Adam & Eva và nâng Hôn Phối lên hàng Bí Tích. Có nghĩa là qua hình thức và tập tục Phối Hợp của nhân loại, Thiên Chúa đã thánh hoá người nam và người nữ, đồng thời cũng ban những ơn sủng đặc biệt, giúp con người sử dụng cho đúng mà nên thánh.

Ngoài ra, sự hiện diện và quan tâm xem xét trong ngoài của Đức Mẹ, góp phần rất lớn cho đám cưới, từ sơ sót đáng khiển trách, trở thành hoàn hảo. Đó là Đức Mẹ khi biết nhà chủ thiếu rượu, thì Mẹ cho Chúa Giêsu biết: Họ hết rượu rồi.

Chúa Giêsu đáp lại có vẻ khó nghe cả trong bản văn tiếng Việt và Anh ngữ, theo đa số hiểu được lâu nay: Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come. Thưa Bà, điều Bà quan tâm, có liên quan gì đến Tôi (con)? Giờ tôi chưa đến.

Nhưng ghi chú của ESV: Jesus’ address for his mother, Woman, is an expression of polite distance, as is his question to her. Chúa Giêsu dùng từ “Bà” với mẹ Người là diễn tả khoảng cách lịch sự, cũng như câu Người hỏi Đức Mẹ.

Vì sứ mệnh của Người đến để cứu chuộc trần gian là chính, và giờ đó là lúc trên thánh giá (7:30, 8:20, 12:23, 27…). Nhưng hiểu ý Chúa Giêsu, Đức Mẹ dặn dò gia nhân: Hãy làm theo lời Chúa Giêsu. Và phép lạ xảy ra do sự cộng tác của người những người đặt niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa.

Cũng nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ mà Chúa Giêsu làm phép lạ nước thành rượu, ngoài sứ mệnh chính và ngoại khóa. Nên tín hữu Công Giáo và nhiều anh em Chính Thống kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Nhờ Mẹ cầu bàu cùng Chúa cho chúng con những gì cần thiết trong cuộc sống nầy.

Ngoài ra, phép lạ trên còn chứng tỏ vinh quang của Thiên Chúa cho những khách đến tiệc cưới – đại diện nhân loại – và cũng để các môn đệ thêm tin tưởng vào Người. Niềm tin nầy là nguồn trợ lực rất lớn, giúp các ông vượt qua gian khổ trên đường truyền giáo và sau cùng dám hy sinh thân mạng vì danh Thầy.

Trở lại bài đọc 3. Theo Thánh Phaolô, nhờ Thánh Thần hay Thần Khí mà mỗi người được một khả năng đặc biệt kèm theo ơn Chúa để sinh ích lợi cho nhau:

Khôn ngoan để giảng dạy – Hiểu biết để trình bày – Lòng tin, Năng lực để chữa bệnh – Nói tiên tri – Làm Phép lạ – Phán đoán phân định việc Chúa ra khỏi việc tà ma – Nói tiếng lạ – Giải thích tiếng lạ…

Những điều trên, được chỉ một Thánh Thần duy nhất, phân chia cho mỗi người mỗi cách tuỳ ý của Người.

Ngày nay thì thêm nghiên cứu khoa học mọi ngành để phục vụ nhân sinh. Nên là loài thụ tạo, con người phải cùng cộng tác và làm việc với nhau, tránh mọi nghi kỵ gièm pha phỉ báng, cùng mọi thứ hư từ vô ích…

Xin dâng lời cầu.

Chúa thật chính là nguồn hoan lạc của cuộc đời chúng con.

  • Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh Chúa biết thương yêu nhau thật tình và đem niềm vui cho nhau, như Chúa đã làm cho tiệc cưới Cana.
  • Chúa đã dự tiệc cưới Cana, để thánh hóa gia đình nhân loại. Xin cho các gia đình luôn được bền vững, hạnh phúc và bình an.
  • Xin cho mọi gia đình Kitô hữu hôm nay, thêm quan tâm tới việc giáo dục đức tin và đạo đức nhân bản cho thế hệ con cháu tương lai.
  • Xin Chúa giúp đỡ, soi sáng và hướng dẩn cho giới trẻ và những người chọn lựa đời sống hôn nhân những việc phải làm, để có được mái nhà êm ấm như lòng mong ước.
  • Xin Mẹ Maria nâng đỡ mọi thành viên trong những gia đình đang gặp khó khăn, giúp vượt qua gian nan thử thách, để được bình an và hạnh phúc như Thánh gia của Mẹ năm xưa. Amen.