Bài giảng Chúa Nhật XXVI Quanh Năm A

1227
Người kia có hai con trai
Đứa nhất Ông bảo: Hôm nay làm vườn.
Lúc đầu nó bảo rằng: KHÔNG
Nhưng sau hối hận ra công đi làm.
Đứa kế không chút càm ràm
Vâng! Vâng! Dạ! Dạ! con làm ngay thôi
Nhưng rồi chỉ chuyện ngoài môi
Biến mất, tránh né mồ hôi làm vườn.
Thượng tế, kỳ lão tỏ tường
Vâng vâng! Dạ dạ… tìm đường rút lui.
Thu thuế gái điếm tối thui
Nhưng rồi sám hối chung vui nước Trời.
Sống đạo không phải cho đời
Nhìn nhận đánh giá: “Tuyệt vời đáng công!”
Bề ngoài môi mép bằng không
Lòng thành sám hối cầu mong ơn Trời. Amen
oOo