Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh, A | Lm Peter Trần Thế Tuyên

983

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Sách Tông Đồ Công Vụ 6,1-7; Thư Thứ I của Thánh Phêrô Tông Đồ 2,4-9
và Phúc Âm Thánh Gioan 14,1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”. Đó là lời Chúa.

Diễn ý Phúc Âm

Tin Ta! Lòng đừng xao xuyến.
Tông đồ sẵn chỗ, vốn liếng quê trời.
Thầy luôn thương mến gọi mời:
Đồng hành, thành một, học lời Thầy ban.

Là đường, chân lý, bình an,
Sự sống vĩnh cửu, trần gian tạm thời.
Sống cho hạnh phúc đời đời.
Thấy Ta là thấy Ngôi Lời từ Cha.

Những gì Ta phán dạy ra,
Từ Đấng Hằng Hữu sinh ra vũ hoàn
Ta đến thể hiện rõ ràng,
Chương trình Cứu độ dựng dàn ngàn xưa.

Môn đệ phải biết xin thưa:
Cho niềm tin vững, dẫn đưa việc làm.
Dù cho sức vóc người phàm,
Có Chúa nâng đỡ việc làm lớn lao. Amen.

I. Giáo lý Phúc Âm:

Chúa Giêsu là đường là sự thật và là sự sống.

Ai tin Chúa Giêsu là đi đúng đường, đường đưa đến Thiên Chúa Cha.

Ai tin Chúa Giêsu là có chân lý, vì có Thiên Chúa là sự thật.

Ai tin Chúa Giêsu là có sự sống bất diệt mai sau: Ngài sẽ lên trời để dọn cho ai tin theo Ngài là đường, là sự thật và là sự sống.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa Cha để qui hướng mọi tạo vật về Thiên Chúa Cha. Tông đồ được kêu gọi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu độ. Họ cần tin tưởng và theo gương Chúa Giêsu.

II. Diễn giải Phúc Âm:  

Giáo hội Kitô giáo toàn cầu và những bất đồng trong tín diều Cha Con – Thánh Thần.

Giáo hội Kitô giáo toàn cầu gồm:

Chính Thống giáo Đông phương
Chính Thống giáo Đông phương

Chính Thống giáo Đông phương – Eastern Orthodox có nhiều ở Hy Lạp và Liên Sô.

Chính Thống giáo Cổ Đông phương
Chính Thống giáo Cổ Đông phương

Chính Thống giáo Cổ Đông phương – Oriental Orthodox – Có nhiều ở Armenia – Syria, Ai Cập và Ethiopia.

Giáo hội Assyrian Đông Phương

Giáo hội Assyrian Đông Phương. Tất cả những Giáo hội Chính Thống Đông phương nầy có chừng 300 triệu tín đồ.

Những bất đồng trong việc tranh chấp quyền bính giữa Đông và Tây đã đưa đến tuyệt thông và tuyệt giao giữa 2 giáo hội năm 1054. Hai bên vẫn cố gắng để hàn gắn, nhưng xem chừng khoảng cách vẫn còn xa. Tuy nhiên, không có quá nhiều những dị biệt hay đố kỵ giữa Công giáo La Mã và Chính Thống giáo Đông phương. Cả hai đều tuyên tín theo Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicêa năm 325.

Khoảng cách còn xa trong đại kết là Chính Thống giáo Đông phương luôn cho rằng: Giáo hội duy nhất, thánh thiện, chính thống và tông truyền do chính Chúa Giêsu thiết lập. Giáo hội Chính Thống Đông phương nhìn nhận hoàn toàn sự bình đẵng giữa các giám mục cũng như xưa các tông đồ cò quyền hành ngang nhau. Công giáo Rôma cũng tin rằng mình là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo Hoàng Rôma, là Giám Mục Rôma nhưng hưởng trọn vẹn quyền đại diện Chúa ở trần gian.

Giáo hội Công giáo Đông phương – Eatsern Catholic Churches Sui iuris. Có 22 Giáo hội theo nghi lễ Đông phương và độc lập, cũng gọi là autonomous particular churches. Được xếp vào Công giáo, vì tùng phục Giáo Hoàng Rôma. Có khoảng 14 triệu tín đồ theo thống kê năm 2010.

Giáo hội Công giáo Đông phương

Giáo hội Công giáo Rôma – Roman Catholic Church.  Tức Giáo hội theo nghi lễ Latinh, được lãnh đạo bởi Giáo Hoàng, tức Giám Mục Rôma và Giáo triều Rôma, cũng quen gọi là Roman Curia. Theo thồng kê năm 2010: Công giáo Rôma có một tỉ hai trăm triệu tín đồ, có 2.795 giáo phận. Theo thống kê mới nhất ngày 14.5.2011, có 199 Hồng Y và 96 vị trong tuổi bầu Giáo Hoàng. Có 5.214 Giám Mục trong cả hai Giáo hội Đông và Tây. Có 412.025 linh mục theo thống kê của Vatican năm 2010.

Giáo hội Công giáo Rôma

Các Giáo hội Tin Lành – Theo David Barrett trong quyển Thế giới Kitô giáo Bách khoa (The World Christian Encyclopedia), có khoảng 34.000 nhóm tín đồ Kitô hữu khác nhau trên toàn thế giới và phần lớn họ sinh hoạt độc lập với các giáo phái. Người ta ước lượng có hơn 1.000 giáo phái Tin Lành ở Bắc Mỹ. Có khoảng hơn 500 triệu tín đồ cho hàng ngàn giáo phái Tin Lành nầy.

Giáo hội Tin Lành

Ngày từ lúc đầu, tên gọi Tin Lành hay Evangelicalism được dùng để chỉ một nhóm các giáo phái khởi phát từ cuộc cải cách tôn giáo bắt đầu vào thế kỷ XVI bởi Martin Luther. Nhưng sau đó nhóm giáo hội ly khai nầy được gọi là protestant để chỉ nhóm chống đối hay nhóm người thệ phản. Tiếng Việt dịch và hiểu từ thệ phản là thề phản lại Công giáo Rôma. Thực ra protestant bắt nguồn từ protestio trong tiếng Latinh, có nghĩa là công bố chống lại nghị quyết  của Nghị viện Speyer năm 1529. Vì nghị quyết nầy tuyên bố vô hiệu hoá sự hiện hữu của các nhóm Tin Lành vừa ly khai khỏi Công giáo La Mã.

Người ta có thể liệt kê hàng ngàn sự khác biệt nhỏ lớn. Tuy nhiên giữa Tin lành và Công giáo Rôma, có 4 điểm dị biệt căn bản trong tín điều:

  • Sola scriptura – Chỉ có Kinh Thánh được viết thành văn bản.

Công giáo: không chỉ có Kinh Thánh nhưng còn có Thánh Truyền và giáo huấn của Giáo Hội.

  • Sola gratia – Ân sủng duy nhất đến từ Lời Chúa và sự tôn thờ Chúa Giêsu – Không cần bí tích.

Công giáo Rôma: Ân Sủng có gốm có ơn thánh hoá đến từ Chúa qua các bí tích – Ơn tha thứ đến từ Bí Tích giải tội – và những ân huệ của Chúa Thánh Thần qua Bí Tích Thêm Sức.

  • Sola fide – Chỉ có đức tin – Người ta được công chính hoá bởi đức tin. Chỉ cần tin là được cứu độ.

Công giáo: Đức tin cần thiết nhưng đức tin phải thể hiện qua việc làm, qua đời sống bác ái. Đức tin không việc làm là đức tin chết.

  • Solus Christus – Chỉ có một Chúa Kitô – Không ai có thể và có quyền xưng mình là thay mặt cho Chúa Kitô ở trần gian. Bất cứ ai lãnh nhận phép rửa cũng thừa hưởng chức linh mục của Chúa Kitô. Không cần giáo sĩ, vì ai cũng là giáo sĩ.

Công Giáo Rôma: Đức Giáo Hoàng là Vicar of Christ là đại diện cho Chúa Giêsu ở trần gian. Ngài hưởng quyền bất khả ngộ khi tuyên dạy những gì thuộc phạm vi tín lý và luân lý.

Giải thích câu Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Chính Chúa ban cho con người sự sống. Sách Sáng Thế Ký tường thuật: Khi lấy đất nắn nên hình người. Chúa đã thổi hơi vào mũi để biến cục đất sét thành sinh linh và đặt tên là Adam. Nên con người sống là nhờ Chúa. Hơi thở của họ là Chúa. Nên khi Kinh Thánh nói: Con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa là con người sống chính sự sống được Chúa thông ban.

Sự sống hay Thiên Chúa cao quí nhất. Nói khác đi, con người được dựng nên để sống hay để đạt tới Thiên Chúa. Có Chúa tức có sự sống.

Con người không thể nào tìm đến Chúa hay có sự sống nếu không được Chúa soi đường dẫn lối. Nên Chúa thành đường hay là đạo để đưa con người đến sự sống là chính Chúa.

Theo Chúa là theo con đường đưa tới sự sống. Trên con đường tìm đến Chúa nầy. Con người được Lời Chúa hướng dẫn mà chúng ta gọi là Kinh Thánh, Thánh Truyền và giáo huấn của Giáo Hội. Chỉ có lời Chúa mới là lời sự thật đưa con người đến sự sống vĩnh hằng.

Khi Chúa Giêsu nói: Thầy là đường là sự thật và là sự sống, Chúa Giêsu có ý xác định rõ vai trò trung gian không thể thay thế của Ngài giữa con người và Thiên chúa Cha. Không một ai có thể chỉ cho chúng ta đường đến sự sống ngoài Chúa Giêsu, Con Thiên chúa, Đấng đến từ Thiên chúa Cha. Đấng sống lại và lên trời để chuẩn bị chỗ cho ai tin và theo Chúa Giêsu.

Nên nếu các tôn giáo khác như Hồi giáo hay Cao Đài nhận Chúa Giêsu làm tiên tri là “đi sai đường”. Đó chỉ là thứ gán ghép nhằm chiêu dụ thêm người chứ hoàn toàn không đúng với sự thật. Chúa Giêsu, Cứu Chúa duy nhất, hôm qua, hôm nay và mãi ngàn sau như Logo năm Thánh 2.000 mà Đức Gioan Phaolô II đã chọn.

III. Thực hành Phúc Âm:

Đạo nào cũng vậy

Người Việt Nam dễ tính thường đồng ý với chủ trương: Đạo nào cũng vậy. Đạo nào mà chả dạy làm lành, lánh dữ. Nên sau cùng thì theo đạo nào cũng được hay không theo đạo nào cũng chả sao vì “ăn thua mình ăn ở sao cho có đức là được!”

Người ta không hiểu lý do tại sao đạo Hòa Hảo lại chọn màu “già!” giống như màu đất sét, không nâu sậm mà cũng không tươi sáng. Tên “Hoà Hảo” có nghĩa là lấy hoà bình, hoà thuận và hoà hợp làm điều thiện hảo. Nên họ cho rằng: Nếu đem hoà tất cả các màu sắc khác nhau trên thế giới thì sẽ ra màu “già” giống như màu đất sét.

Tín đồ Hoà Hảo rất hiếu hòa và luôn chủ trương sống hoà bình, hoà thuận và dĩ hoà vi quí. Do đó, Chúa Giêsu cũng có chỗ trong Phật giáo Hoà Hảo. Càng đông càng tốt! Càng có nhiều bậc thánh hiền càng nói lên tính cách Hoà Hảo.

Công giáo không thể chấp nhận Hoà Hảo, không phải vì ghét, nhưng đó không là đạo: Không có Thượng Đế, không thần học, không tín lý hay không bí tích và lễ nghi phượng tự. Nói khác đi, đây chỉ là một lối sống luân lý bình dân thực tế, chứ không là đạo. Người muốn tìm lấy sự sống vĩnh cữu phải tìm đến Đấng Cứu Thế, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng con người phải chọn Kitô giáo.

Chọn Kitô giáo, nhưng là giáo phái nào?

Chính Thống giáo Đông Phương? Chính Thống giáo tự hào là chính thống, nhưng lại bỏ quên vài trò lãnh đạo của Phêrô là Giáo chủ. Đành rằng, các tông đồ có quyền ngang nhau. Nhưng Chúa đặt Phêrô làm thủ lãnh: “Phêrô, con là đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy”. Chúa không nói Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê… Trên tất cả các con Ta sẽ xây Giáo hội… Giáo hội Chính Thống sơ khai có thủ lãnh.

Tin Lành: Cực đoan khi chủ trương Sola Scriptura – Sola gratia – Sola Fide và hoàn toàn khai trừ chức linh mục thừa tác, mà chỉ nhìn nhận chức linh mục phổ cập, để rồi không có hàng giáo sĩ, không có bí tích. Như vậy, tại sao Chúa lại chọn các tông đồ và dạy họ “Hãy làm việc nầy để nhớ đến Ta!” Hoá ra Tin Lành chỉ là một phản để của Giáo hội cơ cấu Rôma chăng? Tin Lành không mấy khác với hình ảnh đứa con bỏ nhà ra đi, vì Cha Mẹ quá câu nệ hình thức và hà khắc? Thay vì bỏ ra đi, nên ở lại để tìm cách thay đổi cho tốt hơn. Nếu được như vậy, hay biết mấy.

Sau cùng chỉ còn lại Giáo hội Công giáo: Duy Nhất – Công giáo – Thánh Thiện và Tông Truyền. Không ai có thể chối bỏ những sai sót của Giáo hội Công giáo Rôma trong quá khứ. Nhưng ai cũng phải nhìn nhận là Giáo hội nầy đã phản ảnh chính xác Đấng Sáng Lập là Chúa Kitô, Ngài chính là đường là sự thật và là sự sống.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Saint_Peter%27s_Basilica_facade%2C_Rome%2C_Italy.jpg/1200px-Saint_Peter%27s_Basilica_facade%2C_Rome%2C_Italy.jpg