Nhạc diễn ý Phúc Âm lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ | Quang Hoài

675

Lời Thế Tuyên | Nhạc Quang Hoài

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ | Lm. Peter Trần Thế Tuyên