Út Luôn bên bờ biển California

1757

Tâm Duy

Hình ảnh do Cha Tâm Duy chộp và gởi về: Út Luôn đang tham quan nghiên cứu các giống cây lạ hiếm quí tại bờ biển California.

posted by NguoiAnGiang