Mừng Đại Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh | Chúa Nhật 04.04.2021 Năm B

421

vo ha

Suốt tuần lễ nầy sau Lễ Lá, những ai tin nhận Đức Giêsu Kitô là một trong Ba Ngôi Thiên Chúa đã sáng tạo ra trời đất muôn vật, còn tưởng niệm đăc biệt thêm những ngày cuối cùng của Ngài tại trần gian.

Đó là Chúa Giêsu Kitô đã chết để cứu chuộc con người ra khỏi tội nguyên tổ và tội cá nhân. Ngài chấp nhận cái chết bằng hình phạt của một tử tội nô lệ treo trên thập giá ngày Thứ Sáu và đã sống lại 3 ngày sau đó.

https://www.medjugorje.ws/data/olm/images/pictures/jesus-christ-images/easter-passion/egallery1-11.jpg

Đây là niềm tin căn bản cốt lõi của Kitô giáo. Chúa Nhật ngày 04.04.2021 được gọi là lễ Easter Phục Sinh. Lễ nầy được Kitô hữu mừng kính vào đêm Thứ Bảy hôm trước, gọi là đêm cực thánh.

Đức Giêsu Kitô đã vượt qua sự chết đến sự sống. Nên con cái Chúa trên khắp trần gian họp nhau canh thức cầu nguyện. Kính nhớ lễ Vượt qua của Chúa, bằng cách nghe lời Chúa qua những bài Thánh Kinh và cử hành mầu nhiệm nầy, với hy vọng được thông phần vào cuộc chiến thắng sự chết của Người, mà được sống với Người hôm nay và mai ngày sau khi lìa đời.

Xin đọc từng chữ từng câu trong bài Ca Tiếp Liên trước Phúc Âm bên dưới, cùng dìm mình vào dòng nước và máu thánh của Chúa, để thấy được lòng Chúa bao la là thể nào, mà điều chỉnh đời sống mỗi ngày mỗi mới với ơn trợ lực của Chúa. Xin cũng soi sáng cho chúng con qua những lời mang lạị sự sống của Ngài sau đây.

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43. 
“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.

ÐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24).

  • 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.
  • 2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
  • 3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4 
“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

CA TIẾP LIÊN

Các Kitô hữu hãy tiến dâng
lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ:
Ðức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha.
Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,
tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị.
Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe
bà đã thấy gì trên quãng đường đi?
Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống
và vinh quang của Ðấng Phục Sinh,
thấy các thiên thần làm chứng,
thấy khăn liệm và y phục.
Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,
Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.
Chúng tôi biết Ðức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!
Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.

ALLELUIA: 1 Cr 5, 7b-8a

All. All. – Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa – All.

PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9. 
“Người phải sống lại từ cõi chết”.

https://i.swncdn.com/media/800w/via/7422-66376-gettyimages-1134712261-romolotavani1200.jpg

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Xin dâng lời cầu

  • Xin soi sáng và hướng dẩn anh chị em tân tòng vừa qua giếng nước rửa tội mà vào cảnh sống mới, tiếp tục loan báo niềm tin và hi vọng về Chúa Phục sinh tới những thân nhân khác trong gia đình
  • Xin cho những ai không tin nhận hoặc chống đối Chúa Phục Sinh, và những người đang trong tội lỗi, mở trí mở lòng đón nhận Chúa là chân lý và hy vọng cho đời mình.
  • Xin cho mọi Kitô hữu đã chấp nhận chết cho tội lỗi, được sống lại trong Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội / Thanh Tẩy, từ bỏ mọi ác xấu trước kia và mặc lấy chiếc áo đời sống mới của con cái Chúa.
  • Xin cho những người đang sống trong đau khổ thất vọng, nghèo đói tinh thần thêm vật chất, gặp được nguồn an ủi giúp đỡ, để từ đó mà nhận ra Chúa Giêsu phục sinh luôn yêu thương họ.
  • Xin Chúa cho mọi thành phần trong họ đạo chúng con biết dùng lời nói, việc làm như dấu chứng về Chúa Giêsu Phục sinh cho mọi người chung quanh.
  •  Amen. Alleluia. Ước mong như vậy. Vui mừng trong Chúa.