Tuesday, 24/05/2022
Trang chủ Video

Video

Tin xem nhiều

Ngày 21.02, Chúa Nhật 1 Mùa Chay | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 90,15-16 Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền...

Ngày 28.02, Thứ Sáu sau Lễ Tro | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 29,11 Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương...

Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, A | Quang...

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Bá Hiếu | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/MMJNUiYd6Pk Download File PDF tại đây

Thứ Năm, Ngày 25 Tháng Giêng, Thánh Phao-lô Tông Đồ Trở Lại, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 22,3-16   Tin Mừng:   Mc 16,15-18 Ca...

Thứ Năm, ngày 09 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 15,1-2 Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao...