Ý nghĩa biểu tượng mỏ neo trong Kitô giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

1154

Ý nghĩa biểu tượng mỏ neo trong Kitô giáo

Ý nghĩa biểu tượng mỏ neo trong Kitô Giáo và trong Giáo hội Công giáo?

Bạn có thể thấy biểu tượng mỏ neo trong các nhà thờ Kitô giáo hoặc với cây thánh giá hay với ảnh chuộc tội.

Mỏ neo đã từng là một biểu tượng quan trọng trong nghệ thuật Kitô giáo qua nhiều thế kỷ.

Mỏ neo dùng để giữ chiếc tàu đứng yên một chỗ nào đó. Mỏ neo được quăng qua mạn tàu và cắm sâu trong lòng đất dưới nước để giữ con tàu không bị trôi dạt.

Biểu tượng chiếc neo bắt nguồn từ câu Kinh Thánh: “Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh”. (Thư gửi Do Thái 6:19)

Giống như mọi Kitô hữu, chúng ta có hy vọng được ơn cứu độ do Chúa Kitô ban tặng. Điều nầy gìn giữ chúng ta trong bình an và tín thác nơi Chúa Kitô.

Anchor, IV sec. d.c., Catacomb of Priscilla, via Salaria Nova, Roma

Chiếc neo đã thành biểu tượng rất phổ biến trong suốt thời bách hại đạo của Rôma. Kitô hữu dùng biểu tượng chiếc neo như mã số mật của Thánh Giá. Điều nầy có thể tìm thấy nơi những hang toại đạo ở Rôma hay nơi mộ phần của Kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai ở Rôma.

Thanh ngang phía trên của chiếc neo khớp với thanh ngang của Thánh giá hoặc cánh tay của Chúa Kitô bị đóng đinh, đó là lý do tại sao chiếc neo thường được sử dụng trong các mô tả về thánh giá.

Christian Roman epitaph of Atimetus from the catacombs of St. Sebastian on the Via Appia, Rome. Inscription flanked by Christian symbols, an anchor and a fish.
Gravestone St. Domitilla catacomb in Rome depicting two fish anchored to the anchor of hope

Chiếc neo cũng thường đi đôi với con cá. Cá ám chỉ Chúa Giêsu. Giêsu biểu tượng bằng hình con cá, là một từ viết tắt từ tiếng Hy Lạp, cá là ICHTHUS, có nghĩa Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế. (xem lại bài biểu tượng Con Cá ICHTHUS)

Chiếc neo đặc biệt có ý nghĩa đối với dòng Thánh Giá, dòng này có phương châm “Thập giá, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.” Vì chiếc neo là biểu tượng cho hy vọng, nên cây thánh giá của Dòng Thánh Giá có hình chiếc neo.

Thánh Clêmentê và biểu tượng mỏ neo
Biểu tượng Thánh GIá của thánh Clêmentê

Chiếc neo cũng thường được sử dụng trong hình ảnh Thánh Clêmentê. Theo truyền thống, thánh nhân bị tử đạo bằng việc buộc vào cổ một chiếc neo và quăng xuống biển.

The Meaning of the Anchor Symbol in Christianity

What does the symbol of the anchor mean in Christianity and the Catholic Church?

You might see the symbol of an anchor in Christian churches or with a cross or crucifix. The anchor has been an important symbol in Christian art for many centuries.

An anchor is used to hold a ship in place. The anchor is thrown over the side of a boat and held to the ground below the sea so that a ship will not float aimlessly.

The symbol of the anchor has a Biblical foundation:

“We have this hope, a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters the inner shrine behind the curtain…” (Hebrews 6:19)

As Christians, we have hope in salvation offered by Jesus Christ. This keeps us grounded in peace and confidence in Christ.

The anchor was a popular symbol especially during the days of Roman persecution. Christians used the symbol as a secret code to reference the cross. It can be found throughout the Roman catacombs and tombs of early Christians in Rome.

The crossbar arms of an anchor match up nicely with the arms of the Cross or the arms of Christ crucified, which is why the anchor is often used in depictions of the cross.

The anchor is also often shown with fish, which is a symbol for Jesus Christ. The Jesus fish is actually meant to be an acronym. The Greek word for fish is ICHTHUS, which was used to mean: Jesus Christ, Son of God, Savior. (See this video for more on the Jesus fish: https://youtu.be/7SEwR60aDGE).

Biểu tượng Thánh Giá có hình mỏ neo của Dòng Thánh Giá

The anchor is particularly meaningful to the religious order of the Congregation of Holy Cross, whose motto is “The Cross, our Only Hope.” Since the anchor is a symbol for hope, the cross of the Congregation of the Holy Cross is in the shape of an anchor.

The anchor is also often used in images of St. Clement. According to the tradition of his martyrdom, he was drowned by tying an anchor around his neck.

Biểu tượng Thánh Giá: Tín | Biểu tượng Mỏ neo: Vọng | Biểu tượng Trái tim: Ái
TINCẬYMẾN

Tuyên Trần diễn dịch

***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: