Ý nghĩa biểu tượng chim Bồ Nông trong Kitô Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

1010

Bạn có thể đã nhìn thấy những tranh ảnh, hình tượng hoặc những cửa kiếng với hình chim Bồ Nông trong các nhà thờ Công Giáo.

Biểu tượng chim Bồ Nông mang ý nghĩa gì trong Kitô giáo? Nếu quan sát kỹ cách mô tả vế hình tượng chim Bồ Nông trong các nhà thờ bạn sẽ thấy mỏ của nó tự đâm vào ngực nó.

Thật ra đây là biểu tượng của chim bồ nông mẹ đang dùng chính máu mình để nuôi đàn con. Hành động này dựa trên truyền thuyết có trước Kitô Giáo về loài chim bồ nông. Theo truyền thuyết nầy thì chim mẹ bồ nông nuôi sống con mình bằng chính máu mình trong thời gian đói kém. Một số bản văn khác thì nói: Chim Mẹ Bồ Nông hy sinh chết để cứu sống đàn con mình.

Biểu tượng nầy cho một liên kết rõ ràng với Chúa Kitô: Chúa Giêsu chết treo trên thập giá. Ngài đổ máu mình. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta uống chính máu Chúa như đã được hướng dẫn trong bữa tiệc ly.

Truyền thuyết về chim bồ nông xuất hiện trong quyển Physiologus, đó là một văn bản được viết bởi một tân tòng vào khoảng giữa thế kỷ thứ II và thứ IV. Physiologus bao gồm các truyền thuyết và câu chuyện ngụ ngôn về nhiều sinh vật khác vì chúng liên quan đến Chúa Kitô bao gồm cả phượng hoàng và kỳ lân. Cuốn sách trở nên rất phổ biến trong thời Trung cổ.

The Meaning of the Pelican Symbol in Christianity

You might have seen a painting, statue, or stained glass window of a pelican in a Catholic Church. What is the meaning of the pelican symbol in Christianity?

Look closely at depictions of the pelican in churches and you will notice its beak stabbing itself in the chest.

The symbol is actually an image of a mother pelican feeding her babies with the blood of her chest. This act is based on a legend surrounding pelicans that precedes Christianity. According to the legend, a mother pelican feeds her babies during a famine with blood. Some versions of the story say that she brought them back to life with her blood, but then died saving them.

The symbolic connection to Christ should be clear. Jesus died on the cross. He shed his blood. In the Eucharist we drink his blood as he instructed us to do at the Last Supper.

The legend of the pelican appears in the Physiologus, which was a text written by an early Christian sometime between the 2nd and 4th centuries. The Physiologus includes legends and allegories of many other creatures as they relate to Christ including the phoenix and the unicorn. The book became very popular during the Middle Ages.

Caritas Christus Urget Nos | Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Chúng Tôi.

Tuyên Trần diễn dịch

***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: