Suy niệm trên dụ ngôn những tá điền | Sổ tay Giáo Lý Viên

601

Suy niệm trên dụ ngôn những tá điền

Trong Video nầy, tôi giải thích ý nghĩa của dụ ngôn những tá điền trong Vườn nho và cống hiến một suy niệm ngắn nhắm áp dụng vào cuộc sống chúng ta hôm nay. Đâu là ý nghĩa của dụ ngôn và có liên quan gì đến chúng ta hôm nay. Ai là đối tượng mà dụ ngôn nhắm tới? Xin mời xem tiếp Video để khám phá.

Xem tiếp Video, chúng ta tìm ra những nhân vật được đề cập tới trong dụ ngôn:

  • Landowner: Chủ đất là chính Thiên Chúa Cha
  • Son of God là Chúa Giêsu bị từ chối, bị giết chết.
  • Wicked tenants – Tá điền xấu chính là Tư Tế và Biệt Phái: Không mang lợi, không sinh hoa trái mà lại còn giết các đầy tớ Chúa, tức các Tiên Tri được sai đến và tệ hại nhất là giết Con của Thiên Chúa.
  • Rejected Servants: Đầy tớ bị từ chối chính là các tiên tri trong Cựu Ước.
  • New Testaments: Disciples – Môn đệ Chúa Giêsu và Giáo Hội trong Tân Ước: Sinh hoa kết trái, tức mang phần rỗi cho nhân loại.

The Parable of the Tenants Reflection

In this video, I explain the meaning of the Parable of the Tenants in the Vineyard and offer a short reflection on what it means for us today. What does this parable mean and how can we relate to it today? Who are the people Jesus is talking about in the parable of the tenants? Watch this video to find out more.

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: