Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XXXII TN, A | Quang Hoài

573

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Download bài hát PDF tại đây

Quang Hoài

Xem bài liên quan: