Home Truyền thông Cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường 12 Thánh Tông đồ | Tri Khoan

Cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường 12 Thánh Tông đồ | Tri Khoan

0
Cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường 12 Thánh Tông đồ | Tri Khoan

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 3 23, 2021

Cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường 12 Thánh Tông đồ, Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê

Antoine Mekary | ALETEIA
Nhà thờ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”

Marinella Bandini | 26/02/21

Nhà thờ Chặng đàng Ngày 10: Trong ngày hôm nay của Mùa Chay cần có một nhà thờ lớn. Nhà thờ này có tác phẩm nghệ thuật phía sau bàn thờ lớn nhất Roma.

Quý vị nhấp vào đường dẫn này để xem loạt ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 10

Ngày xưa, Thứ Sáu trong tuần đầu tiên của Mùa Chay là một ngày liên quan đến việc chuẩn bị cho những người được truyền chức phó tế và tư tế, được gọi là “sự điều tra”. Cần có những nhà thờ lớn, đó là lý do tại sao Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ được chọn làm “nhà thờ chặng đàng”.

Cấu trúc ban đầu của vương cung thánh đường có từ thế kỷ thứ 6. Nhà thờ được cung hiến cho các Thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê, thánh tích của các ngài vẫn còn được lưu giữ trong hầm mộ lớn. Một trận động đất mạnh đã phá hủy nhà thờ (1348) và nhà thờ được xây dựng lại vào thế kỷ 15. Kể từ đó, nhà thờ được cung hiến cho tất cả các tông đồ, với tượng của các ngài đứng thành hàng trên lan can bên ngoài.

Trong các đợt trùng tu khác nhau mà nhà thờ đã trải qua, mái cổng chín vòm và mặt tiền của kiến trúc sư Valadier đã được thêm vào, cũng như những tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Bàn thờ, mô tả “sự tử đạo của các Thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê”, là bàn thờ lớn nhất ở Roma.

Gian bên trái của vương cung thánh đường giáp với tòa nhà tu viện. Dọc theo bức tường là hàng loạt các ngôi mộ, trong đó có mộ của Michelangelo Buonarroti, người đầu tiên được chôn cất ở đây vào năm 1564 (ngày nay di hài của ông được đặt tại Vương cung thánh đường Santa Croce ở Florence).

Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới! (Ed 18:31)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ (mặt tiền). Được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 và sau đó bị phá hủy bởi một trận động đất, nhà thờ được xây dựng lại vào thế kỷ 15. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Tượng 12 Thánh Tông đồ tại Vương cung Thánh đường Mười Hai Thánh Tông đồ trên ban công của mặt tiền nhà thờ. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ (bên trong). Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ (cung thánh và gian cung thánh). Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Bàn thờ của Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ là bàn thờ lớn nhất ở Roma và mô tả “sự tử đạo của các Thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Tượng bán thân của Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê trên lan can của bàn thờ chính trong Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ (hầm mộ nhìn từ phía trên). Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Hầm mộ của Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ lưu giữ những thánh tích của hai Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Thánh tích của Thánh Philipphê và Giacôbê trong hầm mộ của Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Thánh tích của các Thánh Philipphê và Giacôbê. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ, nhìn từ dưới hầm mộ. Vương cung Thánh đường Mười hai Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/3/2021]