Thông báo Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật | GP. Vĩnh Long

1523

Thông báo về Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật
(Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Philipphê Phan Văn Minh)

Lễ Giỗ do Cha Be, Cha sở Phước Hảo, đại diện anh em đứng ra tổ chức. Lễ Giỗ sẽ diễn ra tại nhà thờ Họ Đạo Phước Hảo, Trà Vinh, GP Vĩnh Long, vào ngày 15.11.2018. Chương trình ngắn gọn: Họp mặt, thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn, cơm thân mật và chia tay.

Xin trân trọng kính mời anh em gần xa về tham dự đông đủ.

Đại diện CCS P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Lễ Giỗ Cha Antôn năm 2010 tại Phước Hảo

 

NguoiAnGiang