Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai, Thánh Am-rô-xi-ô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

911

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc:  Is 26, 1-6


Tin Mừng
:  Mt 7,21.24-27


Ca nhập lễ
Ed 34, 11. 23-24
Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu, Chúa đã đặt thánh giám mục Am-rô-xi-ô làm người kế vị các Tông Đồ. Nay chúng con đang kính nhớ thánh nhân như vị tôn sư và người bảo trợ. Xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con cảm thấy bàn tay êm dịu của Chúa vẫn không ngừng bao bọc chúng con. Chúng con cầu xin.

Bài đọc:  Is 26, 1-6
Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào.
Lời Chúa trong sách ngơn sứ I-sai-a.
Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm, vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 117, 1 và 8-9.19-21.25-27a
Đ.  Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

1./ Hãy tạ ơn Chúa vì Người nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

2./ Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

3./ Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.

Tung hô Tin Mừng:   Is 55,6
Allêluia. Allêluia. Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Allêluia.

Tin MừngMt 7,21.24-27
Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước trời.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu.
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa rât từ bi, xin nhìn đến của lễ chúng con dâng trên bàn thờ Chúa trong ngày lễ kính thánh giám mục Am-rô-xi-ô. Ước chi của lễ này giúp chúng con được ơn tha tội và biết làm rạng rỡ Thánh Danh. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ:  Ga 15, 16
Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả của anh em được lâu bền”

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con của ăn đem lại sự sống muôn đời. Xin cho niềm tin của chúng con nhờ đó mà được thêm bền vững, để noi gương thánh giám mục Am-rô-xi-ô  chúng con tuyên xưng chân lý người đã tin và thực hành giáo huấn người đã giảng. Chúng con cầu xin.