Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng Tám | Thánh Clara, Trinh Nữ, Lễ Nhớ | LCTTL Năm B

1026

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  

Ca nhập lễ
Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ, vì Chúa Tể muôn loài đã yêu thương trinh nữ Cla-ra thánh thiện và hiển vinh.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt Cơ-la-ra và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Đức Ki-tô để được vào Nước Trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin.


Bài đọc
Kb 1,12 – 2,4
Người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Kha-ba-cúc.
Từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng Bất Tử sao? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân Can-đê lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức. Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền không thể chịu được điều gian ác, Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng. Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc chẳng một chút xót thương. Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy canh chừng xem Người nói với điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao! Đức Chúa trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.” Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 9A,8-9.10-11.12-13
Đáp: Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

1./ Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập toà xét xử. Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.

2./ Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

3./ Đàn ca lên mừng Chúa, Đấng ngự giữa Xi-on, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người. Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi, tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

Tung hô Tin Mừng:  x. 2Tm 1,10
Allêluia, Allêluia. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Allêluia.


Tin Mừng
:
Mt 17,14-20
Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Mát-thêu.
Khi Đức Chúa Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”. Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”. Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng con sức sống mới, hầu noi gương thánh Cơ-la-ra để lại chúng con cởi bỏ con người cũ, mà luôn tiến bước theo tinh thần Tin Mừng. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ   Mt 25,4.6
Năm trinh nữ khôn ngoan mang đèn với chai dầu. Nửa đêm có tiếng gọi: “Kìa Tân Lang là Đức Ki-tô đã tới, hãy ra nghênh đón Người.”

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa hiệp thông với Mình và Máu Con Một Chúa. Xin cho bí tích này giúp chúng con không bị mê hoặc vì những thực tại chóng qua. Nhờ đó, chúng con sẽ noi gương thánh Cơ-la-ra để lại mà thêm gắn bó với Chúa trong cuộc sống trần gian và mai kia trên trời được muôn đời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin.