Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A | Lm Peter Trần Thế Tuyên

816

Nghe hoặc Download File Thánh lễ MP3 tại đây

Fifth Sunday of Lent, A

File MP3 here