Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai | Chúa Nhật 21 Thường Niên B | Vo Ha

403

vo ha

Truyện đời bên trời Á Đông, đầu thế kỷ thứ 3, thời Tam Quốc tranh hùng nơi phương Bắc, mỗi khi có một tướng sĩ phe đối nghịch qui thận, thì Thống Soái Tào Mạnh Đức (155-220 CN) luôn ca tụng đúng theo nghệ thuật xử thế, thêm đắc nhân tâm rằng : khen ngợi Nhà Ngươi, vì biết chọn Chủ mà thờ. Chủ theo Việt Nho còn được phát là “Chúa” và mang trọn ý nghĩa là bậc Thầy vạn vẻ, mọi đàng.

Trở lại lãnh vực Tinh thần Đạo Chúa, Phụng vụ Lời Chúa cho Chúa nhật 21 Thường Niên B nầy. Thống Tướng Lãnh Đạo Giô-su-ê/Giô-suê theo Thánh Kinh và phần nào lịch sử đời thật của Do Thái, Ông tập hợp con dân Israel tại Sikem, sau khi đã vào đất hứa và chia đất ra 13 phần cho các chi tộc . Ông hỏi dân chúng công khai rằng họ có chịu chọn, trong tự do, thờ Thiên Chúa hay thờ các thần khác. Dân chúng đều đồng thanh chọn Chúa mà thờ.

Ta cùng đọc những dòng Lời Chúa bên dưới và cũng xin ơn soi sáng thêm.

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b
“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.

Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn…

Bài trích sách ông Giosuê.
Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 21-32 
“Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”.

Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh…

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Đấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.

PHÚC ÂM: Ga 6, 61-70 
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”.

“Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình

Bài đọc 1, được trích từ Sách Giôsuê. Ông sinh ra tại Goshen, Ai Cập, cùng thời Môsên. Ông là cánh tay đắc lực giúp Môsen đưa dân ra khỏi Ai Cập, rồi tiếp tục vào Đất Hứa (trong khoảng 1550 -1150 TCN).

Trong bài đọc, Ông tập họp toàn dân Israel lại vào thời cuối đời của ông. Coi như để lập lại “hấp lại” giao ước Sinai của Chúa cùng dân. Ông hỏi họ trong tự do, chọn thần thánh của cha ông thời trước của tổ tiên Abraham tạị xứ Urs (Irac hiện nay) hay thờ những vị thần tại chỗ của dân láng giềng. Dân chúng đồng thanh chọn “Chúa của mình” mà thờ, vì bao kỳ công Chúa đã làm cho, từ thời tổ tiên tới con cháu hôm nay. 

Cũng thêm, dịp nầy Giôsuê xác nhận lập trường của Ông và gia đình quyết tâm thờ Thiên Chúa. Quan điểm nầy, như là nẻo thần vững vàng, dẫn đưa chúng con tới đoạn Phúc âm Chúa Giêsu khải thị mầu nhiệm Bánh bởi trời, chính là thịt Chúa để nuôi dân mới trong thời Tân Ước. 

Trong bài Tin Mừng, sau khi nhiều người bỏ Đức Giêsu, vì những lời chói tai về của ăn tinh thần mới là “Thịt Ta là của ăn: thì nhiều dân chúng và nhiều môn đệ theo Chúa lâu nay, bỏ đi. Bấy giờ, Tông Đồ Phêrô thay mặt Nhóm 12, tuyên bố trung thành đi theo Thầy Giêsu.

Mầu nhiệm thánh nầy cũng “chói tai” cả cho chúng con nữa. Xin Chúa Cha và Thánh Linh soi sáng và đưa dẩn chúng con tới với Chúa Giêsu và siêng năng chịu Thánh Thể để được vừa thêm sức bổ dưỡng vừa được chữa lành cho phần linh hồn.

Trở lại Bài Đọc 2, là trích đoạn Giáo Huấn muôn đời vẫn đúng và cụ thể của Thánh Phaolô về đời sống hôn nhân còn gọi là “Đạo” vợ chồng.

Một khi chấp nhận tin theo Chúa Kitô, thì cũng phải lấy mẫu gương Chúa Giêsu hành xử, xử sự, đối đãi với Hội Thánh mà làm theo. Một là Vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô; hai là Chồng phải yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vì chưng vợ chồng yêu nhau, cũng là yêu thương chính thân mình, hiểu theo ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật lý.

Khi mà “Cả hai nên một thân xác” có thể hiểu thêm trong văn hóa xã hội Việt Nam, vào thời của thế hệ ông bà cha mẹ từ giữa thế kỷ 20 và về trước, vợ chồng gọi nhau bằng “Mình” thay vì gọi/xưng hô “anh/em” cỡ thập niên 1960 về sau.

Và hôm nay, với không ít giới trẻ, bắt chước đám nghệ sĩ sân khấu hay TV, gọi bạn đời thẳng thừng là “chồng/vợ” và cũng xưng mình bằng từ ngữ nầy. Rõ hơn, là hai từ ngữ nầy, nhập vai đại danh từ ngôi thứ nhất kiêm luôn cả ngôi thứ hai.

“Anh/em” và “chồng/vợ” đóng vai đại-danh-từ ở đây, chỉ để làm phương tiện xưng hô giữa vợ chồng thời hiện đại, đã làm mất ý nghĩa thuở ban đầu “Two/both in one body: “Mình” của Thánh Phaolô. Thật rất đáng tiếc!

Tóm lại, đã nhiều lần con theo Chúa, rồi bỏ Chúa để tự do theo ý riêng con chỉ vì danh lợi thú tạm bợ trên cõi đời ô trọc nầy. Nhưng khi xa Chúa thì con mất hết. Không còn chỗ dựa tinh thần. Mất luôn chủ đạo để sống. Trở nên tha hóa và vong thân tận nền tảng gốc rễ.

Đoạn văn bên dưới là Bình Luận về “Quán Chúa” của Trần Đình Hoành trên Đọt Chuối Non ngày 18/06/2021. Một khi con quyết tâm trở lại chọn Chúa, con sẽ thấy Ngài mà bù lại phần nào cho sự non dại bỏ Chúa của con.

“Chiêm ngưỡng dung nhan Chúa để làm gì? Để thấy Chúa Giêsu sáng láng, đẹp đẽ, yêu thương và khiêm cung. Để nhớ rằng Chúa Giêsu đã nói Chúa là bạn chúng ta và chúng ta là bạn Chúa, để thấy ta cũng sáng láng, đẹp đẽ, yêu thương và khiêm cung đứng trước bạn mình”.

Xin dâng lời cầu

Chúa Giêsu đến trần gian để thi hành sứ mệnh Chúa Cha trao phó. Đã tới lúc Chúa Con phải công bố cho nhân loại biết Ta là Bánh bởi trời. Bánh Bánh đây là biến thể từ Thịt Mình của Chúa để ban sự sống đời đời cho nhân loại. Chúa lại cho quyền mỗi người được tự do tin tưởng hay không

  • Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh luôn tin tưởng và làm theo Thánh Thần hướng dẩn, để vượt qua những thử thách và gian khó hôm nay.
  • Xin cho mọi thẩm quyền trần thế biết chọn lựa đường lối chữa trị hữu hiệu và tốt nhất, để giúp dân chúng vượt qua thời buổi đau thương của dịch cúm Corona 19 nầy. 
  • Xin cho những ai vô tình hay cố ý chống báng và từ bỏ Chúa, tìm được lối về với Chúa là nguồn sống của mọi người.
  • Xin cho mọi thành viên trong họ đạo chúng con biết chọn Chúa trên tiền bạc và vật chất hữu hình đời nầy, để đổi lấy sự sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Chỉ duy nhất mỗi mình Chúa mới có lời ban hạnh phúc và sự sống trường sinh. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Lời Chúa phán, để giúp anh chị em con cùng tin Chúa như chúng con. Amen.