Bài giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

1370

Ta, bánh hằng sống từ Trời
Ăn Ta, sự sống muôn đời trường sinh.
Khi ăn bánh ấy phải tin
Chính Mình Máu Chúa hy sinh cho đời.

Ông nầy nói chuyện xa vời:
Ai đời ăn uống thịt người mà ban?
Chúa càng khẳng quyết hiên ngang
Không ăn là chết! đừng than đừng buồn!

Thiên Chúa không có đóng tuồng
Vẽ vời chuyện lạ ngông cuồng khó tin.
Thiên Chúa bất tử trường sinh
Ăn Thịt Máu Chúa sinh linh vĩnh hằng.

Khôn ngoan khiêm tốn tin rằng:
Không tình nào lớn cho bằng trao ban:
Thịt máu lương thực sẵn sàng
Con ơi ăn uống đi đàng trường sinh. Amen

oOo

Bài hát ý nghĩa: CON XIN LÀM KIẾP PHÙ SA – Phạm Trung, Toronto