Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

1017

Thơ diễn ý:

Thầy còn nhiều điều phải nói,
Nhưng anh em chưa bỏ thói trần gian.
Tâm chưa sạch, chưa bình an,
Thánh Thần sưởi ấm, tâm can nồng nàn.

Người sẽ hướng dẫn mọi đàng,
Gia tăng sức mạnh sẵn sàng hiên ngang.
Ra đi giảng khắp nhân gian,
Ba Ngôi Một Chúa! Cha ban Thánh Thần.

Thế gian thắc mắc cằn nhằn:
Mầu nhiệm khó hiều như rằng viễn vông.
Ba Ngôi Một Chúa hư không!
Xem chừng vô thực đục trong cuộc đời.

Niềm tin ban xuống bởi Trời,
Cầu xin mới được học thời luống công.
Đức tin cho kẻ cậy trông,
Khiêm nhường, phó thác, gia công việc lành.
Amen.

I. Video bài giảng

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
Sách Khôn Ngoan 8.22-31;
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 5.1-5
và Phúc Âm Thánh Gioan 16.12-15

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Đó là Lời Chúa! Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

1. Giáo huấn Phúc Âm:   

Những điều Chúa mạc khải là chân lý. Nên gọi là chân lý mạc khải.

Chân lý mạc khải chỉ toàn vẹn với hoạt động soi dẫn và giáo huấn của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần  – Thiên Chúa Ngôi Con làm người – Thiên Chúa Cha là một. Thần Chân lý dạy những gì của Thiên Chúa Con. Thiên Chúa Con có tất cả những gì Thiên Chúa Cha có.

2. Dẫn giải Phúc Âm:   

a. Thế nào là lạc giáo (Heresy), Bội giáo (Apostasy) và Ly giáo (aschism)

Giáo luật khoản 751 định nghĩa:

Lạc giáo (heresy) là ngoan cố chối bỏ một chân lý phải tin với đức tin thần khởi và Công Giáo hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Giáo luật nói post receptum baptism – Sau khi rửa tội. Nhưng chúng ta cũng hiểu là sau khi đã hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Công Giáo, trong trường hợp những người đã rửa tội ngoài Công Giáo và gia nhập Giáo Hội qua nghi thức tiếp nhận để hoàn toàn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo.

Người lạc giáo là người ngoan cố chối bỏ đức tin thần khởi và Công Giáo,de fide Divina et Catholica. Tức người đã hiểu đó là chân lý thần khải, được chỉ dạy phải tin và cố tình chối bỏ.  Hình phạt dành cho người lạc giáo là vạ tuyệt thông được qui định trong giáo luật khoản 1364§1

Chân lý thần khải, tức mạc khải và những giáo huấn bất khả ngộ của Giáo Hội Công Giáo: 

Đan cử một số tội lạc giáo:

Có một ít giáo sĩ cho phép người đã có nhiều con được quyết định hạn chế sinh sản, ngừa thai hay phá thai tùy theo tiếng lương tâm và hoàn cảnh. Vì theo họ, có nhiều con mà không giáo dục được con cái thì thà có ít con. Tuy nhiên trong Veritatis Splendor số #32, Đức Giáo Hoàng Goan Phaolô II dạy rằng: Trong sáng Thế Ký chúng ta đọc thấy rằng: Chúa bảo người đàn ông “Ngươi tự do ăn những trái cây trong vườn, trừ cây biết lành biết dữ thì đừng ăn. Nếu ăn, người sẽ phải chết…(Sáng thế Ký 2.16-17) Như vậy khả năng để đoán định việc tốt xấu không tùy thuộc con người nhưng nơi Chúa. 

Ngày 28.2.2006, đa số những thành viên của Dân Chủ Công Giáo ở Connecticut đã biểu quyết tán thành việc phá thai hợp pháp (pro-abortion). Giáo lý Công Giáo dạy rằng: Đời sống hôn nhân có nhiệm vụ truyền sinh nhân loại. Việc trực tiếp làm cho tuyệt sản hay ngừa thai là xấu và có tội (Giáo Lý Công giáo số 2366 và 2370)

Quyền tự sát và an tử: Điều răn thứ năm dạy “Chớ giết người!” Sự sống con người được Thiên Chúa ban tặng như một báu vật. Chúng ta phải quí trọng, bảo tồn sự sống. Chúng ta phải tri ân người ban sự sống. Quyền sống chết không nằm trong tay chúng ta, nhưng trong tay Chúa là sự sống. Nên chủ trương có quyền tự giết chết mình hay quyết định an tử là những tội lạc giáo.

Bội Giáo (Apostasy) là chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Sự chối bỏ nầy phải hiểu là chính thức và bộc lộ công khai. Như trường hợp người rửa tội Công giáo mà bỏ đạo sang làm tín đồ Phật Giáo, Hồi Giáo hay thành vô thần, gia nhập đảng Cộng Sản… đều hiểu là bội giáo.

Ly giáo (Schism) là từ chối vâng phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể thuộc quyền Ngài. Những người Công Giáo chối từ quyền tối cao của Đức Thánh Cha để gia nhập Chính Thống Giáo hoặc gia nhập những Giáo Hội ly khai từ Công Giáo như Luthêrô hay Anh Giáo hay như Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre… được coi là ly giáo.

Đức Cha Marcel Lefebvre, là tổng giám mục hưu trí của Tulle. Ngày 30.6.1988 dù không có lệnh của tông tòa (pontifical mandate) Ngài đã tấn phong Giám Mục cho bốn Giám Mục khác là Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson và Alfonso de Galarrete. Bộ trưởng bộ Giám Mục lúc bấy giờ là Hồng Y Bernadinus Gantin, ngày 3.7.1988 đã tuyên bố vạ tuyệt thông tức khắc dành cho Tòa Thánh áp dụng cho Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre và bốn tân Giám Mục vừa được tấn phong – Tất cả những tội nhân ly giáo nầy bị áp dụng hình phạt được qui định theo Giáo Luật điều 1364§1. Ngoài ra, Antonio de Castro Mayer, Giám Mục hưu trí của Campos, phụ phong cũng bị vạ tuyệt thông được qui định trong giáo luật điều 1382. 

b. Thế nào là bất khả ngộ?

Giáo Luật khoản 749 qui định:

  • 1. Do chức vụ của mình, Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi Ngài tuyên bố một cách quả quyết là phải giữ một học thuyết về đức tin hay về luân lý, với tư cách là chủ chăn và là Tiến Sĩ tối cao của tất cả mọi Tín Hữu, để củng cố anh em mình trong đức tin.
  • 2. Giám Mục đoàn cũng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn, khi các Giám Mục hội họp trong công đồng chung thi hành quyền giáo huấn với tư cách là Thầy dạy và là thẩm phán về đức tin và luân lý, khi các Ngài tuyên bố toàn thế Giáo Hội phải dứt khoát tuân giữ một học thuyết liên quan đến đức tin hay luân lý.

Như vậy đặc ân bất khả ngộ, tức ơn không sai lầm dành cho Đức Giáo Hoàng, được gọi là vì chủ chăn và là thầy dạy tối cao của Giáo Hội, cũng như cho Công Đồng chung qui tụ các Giám Mục trên toàn thế giới trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.

Ơn bất khả ngộ nầy chỉ qui định trên vấn đề đức tin và luân lý mà thôi.

Ơn bất khả ngộ được thực hiện trong tư cách gọi là Ex Cathedra, tức từ Ngai tòa Thánh Phêrô, với quyền chủ chăn và thầy dạy tối cao, Đức Giáo Hoàng tuyên bố những tín điều liên quan đến đức tin và luân lý. Trong lịch sử Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội ngày 8.12.1954. Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1.11.1950.

3. Thực hành Phúc Âm:    

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi rất gần với thực tế cuộc sống

Đời người thường có ba giai đoạn: Trẻ – trung niên và già lão. Ba giai đoạn, một cuộc đời.

Linh hồn con người có ba khả năng: trí nhớ – trí hiểu và lý trí. Ba khả năng, một linh hồn.

Con người sống cần nước và thân thể con người chứa thật nhiều nước. Nước có thể ở ba dạng thức khác nhau: chất lỏng như nước lã; chất khí như hơi nước, chất đặc như nước đá. Ba dạng thức khác nhau nhưng cùng là nước.

Thế vững chắc là thế chân vạc theo kiểu lư hương, có ba chân kiềng.

Một gia đình được hiểu là có ba thành phần: Cha – Mẹ và con cái. Ba thành phần khác nhau tạo thành một gia đình.

Giáo Hội Công Giáo là gia đình của Chúa, có Chúa là Cha – Có Đức Mẹ và có tín hữu.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là đời sống căn bản, nội tại của Thiên Chúa. Chúa sinh dựng nên chúng ta giống hình ảnh Chúa, tức Chúa muốn chúng ta thực hiện sự đồng nhất và khác biệt trong cuộc sống mình. Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi.

Kiểu làm việc ngày nay chú trọng vào dạng thức gọi là team work, tức làm việc chung với nhau. Mỗi người đóng góp phần khả năng và tài năng của mình để hoàn thành công việc chung. Kết quả rất phong phú và thích thú. Dù sao, một vườn hoa với muôn sắc hoa vẫn đẹp hơn một vườn hoa độc một sắc hoa.

Đức Cha tôi bị tai biến mạch máu não và Ngài phải liệt giường trong một thời gian, tôi nghĩ ít là phải hai tháng. Ngài không chấp nhận hoàn cảnh. Ngài rất khó chịu dù nằm hay ngồi. Rất dễ hiểu: Ngài là một Giám Mục còn trẻ, đang sức và rất năng động, luôn có sáng kiến mục vụ và nhất là “ôm việc” và khá độc đoán.  Bây giờ phải nắm một chỗ. Ngài không an tâm khi buộc phải giao việc cho tôi hay cho người khác. Tôi đã thật lòng nói với Ngài: Chúa nói với Đức Cha rất nhiều trong biến cố nằm liệt giường nầy. Chúa nói rằng: chúng ta mỏng dòn và rất giới hạn. Chúa nói rằng: chúng ta chỉ là công cụ trong một giai đoạn. Giáo Hội có trước chúng ta và tồn tại sau khi chúng ta chết. Don’t make yourself to be the owner of the Church!

Nên hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Phân chia nhiệm vụ và thực hiện công việc chung với những tham gia và ý khiến khác với chúng ta. Tất cả là công cụ trong tay Chúa.

II. Bản văn bài giảng. Download File Word tại đây

III. Ngâm thơ, nhạc, ảnh diễn ý bài Phúc Âm (nhạc sĩ Quang Hoài) tại đây

IV. Slideshow minh họa bài Phúc Âm (Franc Lee): Bánh Mì Chúa Nhật