Bài giảng Chúa Nhật 2 mùa Phục Sinh năm C

1206

Sí-Lan-ka, Chúa Nhật Phục Sinh,
Dâng lễ đọc kinh… giật mình bom nổ.
Người Công giáo nhiều thống khổ,
“Lòng thương xót Chúa!” thách đố niềm tin.

Bải giảng Chúa Nhật II Phục Sinh
Kính lòng thương xót Chúa được gửi dưới dạng:

I. Video

Thơ diễn ý:

Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo.
Bình an Chúa đến ban cho,
Dấu đinh, thương tích, nhỏ to phơi bày.

Tông đồ mừng rỡ thấy Thầy,
Đúng là người đã đoạ đày đóng đinh.
Đấng ấy giờ đã phục sinh,
Chiến thắng thần chết phúc vinh khải hoàn.

Thổi ban Thần Khí đầy tràn,
Quyền năng tháo gỡ buộc ràn trần gian.
Tô-ma nghe thuật nói ngang:
Chừng nào mắt thấy rõ ràng mới tin.

Chúa hiện đến, với dấu đinh,
Tô-ma ú ớ nín thinh cúi đầu!
Tin là Hồng Phúc nguyện cầu:
Phục Sinh là Phúc hàng đầu niềm tin. Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Kính Lòng Thương Xót Chúa
Công Vụ Tông Đồ 5.12-16;
Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 1.9-11, 12-13, 17-19
và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-31

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”  Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là lời Chúa! Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

I. Giáo huấn Phúc Âm:

  1. Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ để minh chứng Ngài thật sự sống lại từ cõi chết.
  2. Đấng Phục sinh và đang hiện ra cho các môn đệ cũng chính là Đấng đã bị đau khổ và bị đóng đinh giết chết trong tuần trước.
  3. Phúc Âm được ghi chép lại để: “anh em tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” Nên Phúc Âm là để tin Chúa Giêsu và nhờ tin mà được cứu độ.

II. Vấn nạn Phúc Âm:

1. Tại sao Chúa hiện ra với những dấu đinh trên tay chân và dấu đâm bên cạnh sườn?

Người ta phái lính canh mồ Chúa với lý do là sợ “môn đệ hắn đến trộm xác rồi phao tin hắn sống lại từ cõi chết” (Matthêu 27:64-65). Lính canh mồ giữ xác, Chúa sống lại, xác không còn trong mồ. Lính canh nhận tiền hối lộ và được dạy để phao tin là: “Khi chúng tôi ngủ, môn đệ hắn đến trộm xác mang đi! Và người Do Thái vẫn tin như vậy cho đến ngày nay” (Matthêu 28:13-15).

Chúa mang những thương tích trên thân xác phục sinh để nói: Ta chính là Giêsu, đã bị giết chết và nay đã sống lại. Người bị giết chết và người sống lại là MỘT, chứ không phải Giêsu bị giết chết, xác đã bị trộm đem đi và người đang hiện ra là một người khác.

2. Chúng ta biết gì về Tôma, tông đồ?

Tôma được Chúa chọn làm tông đồ. Phúc Âm Nhất Lãm và Tông Đồ Công Vụ đều có đề cập đến Tôma (Mt.10:2-4; Mc.3:16-19; Lc. 6:14-16 và TĐCV. 1:13)

Tôma trong triếng Aram có nghĩa là “sinh đôi” (Twin). Phúc Âm Thánh Gioan, dịch từ “Sinh đôi” sang tiếng Hy Lạp là Didymus để nói với các Cộng đoàn người biết tiếng Hy Lạp là Tôma có nghĩa là “Sinh đôi” (Gio. 11:16; 20:24; 21:2)

Vào thế kỷ III và IV, người ta thấy xuất hiện một ngụy thư mang tên Tông Đồ Công Vụ của Tôma (Acts of Thomas) và gọi Tôma là Giuđa Tôma và cho rằng Tôma là anh em sinh đôi với Chúa Giêsu. Cũng theo sách nầy, Tôma chịu tử đạo ở Ấn Độ và thi hài được chuyển về chôn cất ở Mesopotamia.

Phúc Âm Thánh Gioan có 3 câu mô tả về Tôma: “Chúng ta hãy đi để cùng chết với Thầy” (11:16); “Lạy Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu thì làm sao biết đường mà đi đến?”(14:5); và “Tôi chỉ tin, khi tôi thấy dấu đinh nơi tay và đấu đâm nơi cạnh sườn Thầy. Tôi chỉ tin, khi tôi xỏ ngón tay vào đấu đinh và thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn Thầy!” (20:25). Phúc Âm mô tả Tôma như một người cứng đầu, đa nghi và giữ vững lập trường.

III. Thực hành Phúc Âm:

1. Tại sao Chúa không hiện ra để trả thù những người đã hành hình và giết Chúa chết?

Chúa Phục sinh là niềm vui, là tin mừng. Thượng Tế Cai Pha, nhóm Biệt Phái, tổng Trấn Philatô, đội lính hành hình chắc chắn sẽ sợ chứ không mừng khi Chúa hiện ra. Tin mừng chỉ nên ban tặng cho người sẵn sàng và vui mừng đón nhận Tin Mừng.

Những người được Chúa Phục Sinh hiện ra đều được trao ban sứ mạng “loan báo tin mừng Phục Sinh!” Chúa “chọn mặt gửi vàng!” Các Tông đồ Chúa đã hiến cả đời mình và mạng sống mình vì tin mừng Phục Sinh. Đang khi đó, Biệt Phái phải hối lộ linh canh để phao tin “xác bị trộm!”

Tin mừng Phục Sinh được ghi chép lại để “anh chị em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa và nhờ niềm tin nầy mà anh chị em có sự sống!” (Ga. 20:30) Chúa Phục sinh bỏ qua quá khứ đau khổ, hận thù, chết chóc để hướng về tương lai cứu độ nhân loại đầy hữu ích. Có ích gì, nếu Chúa sống lại, hiện ra cho những người đã xỉ nhục hay giết Chúa. Nếu Chúa Giêsu Phục Sinh làm thế, thì Phục Sinh không còn ý nghĩa, vì không có biến đổi. Phục Sinh tức sống lại từ cõi chết. Cõi chết của tội lỗi, thù hận và ganh ghét.

Có khi nào chúng ta cố gắng học hành thành công hay làm ăn giàu có để làm sáng nắt những ai từng khinh dễ chúng ta không? Hãy bắt chước Chúa: Mang Tin mừng cho người biết đón nhận. Làm Thánh giá trổ sinh hoa huệ trắng Phục Sinh, hoa tình thương mang sự sống cứu độ. Tiểu nhân, diễn tả người có tâm hồn hẹp hòi, gắn liền với thủ đoạn hay trả thù. Đại nhân hay quân tử là người có tâm hồn rộng lượng, yêu thương và tha thứ. Người ta thích đại nhân! Người ta tin Đại Nhân Giêsu, Đấng Phục Sinh vinh quang. Hãy thành đại nhân để mọi người được hưởng được lòng quảng đại của chúng ta. Amen.

2. Vụ án Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – vụ án của lòng thương xót

Tù nhân Nguyễn Văn Thuận ở tù 13 năm 9 tháng – không án lệnh – không tội danh. Tù nhân Nguyễn Văn Thuận – không lời than – không oán trách – không hận thù! Đây là vụ án gì?  Vụ án của lòng thương xót!

Phải! Người ta trả thù, thanh trừ, kẻ bỏ tù được tù nhân Nguyễn Văn Thuận thương yêu, tha thứ và làm bạn! Chín quyển sách xuất bản, không ẩn chứa một than phiền, một trách cứ hay một oán hận kẻ giam mình! Nguyễn Văn Thuận nhốt hết tất cả từ kẻ ra lệnh bắt mình, kẻ giam giữ mình, kẻ hành hạ mình vào nhà giam vào  “lòng thương xót!” Tù nhân Nguyễn Văn Thuận thành người chiến thắng, vì lòng thương xót.

Giả như chỉ cần một cầâu uất hận hay một lời mỉa mai… Tù nhân Nguyễn Văn Thuận sẽ không có ngày chiến thắng vinh quang như hôm nay: Thế giới ngưỡng mộ! … Người ta có thể bỏ tù hay giết chết Nguyễn Văn Thuận, nhưng không ai thắng được hay chối bỏ được lòng thương xót của bậc thánh nhân siêu phàm nầy.

2. Bản văn bài giảng. Download File Word

3. Video Nhạc diễn ý bài Phúc Âm. Tại đây

4. Video Clip minh họa bài Phúc Âm Bánh Mì Chúa Nhật

PHÚC ÂM HOA NGỮ

                                       Click chuột phải vào ảnh –> View Image –> Xem ảnh phóng lớn.