Bà Maria Huỳnh Thị Tú – Ông Đôm. Nguyễn Văn Đức | Xin Cha chuyển cầu 18

1208

Bà Maria Huỳnh Thị Tú nấu cơm cho Cha Diệp

Ông Đôminicô Nguyễn Văn Đức (con của bà Tú) lo đưa đón Cha Diệp
mỗi khi Cha đến làm lễ tại Họ Đạo Chủ Chí.