Tuesday, 18/06/2024

Daily Archives: 19/05/2024

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 06.09 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ :  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết...

Ngày 26 tháng 06, Chúa Nhật 13 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: Ca nhập lễ :  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa,...

Thứ Ba, ngày 24.03 | LCTTL năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Is 55,1 Chúa phán: “Hỡi những người đang khát, hãy...

Hình ảnh Mẹ Maria ở trọng tâm chuyến đi Chilê của Đức Phanxicô

by phanxicovnThánh lễ tại công viên 16-1-2018 O’Higgins, trung tâm thủ đô Santiagofr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2018-01-17Tại Chi-lê, chuyến đi của Đức...

Thứ Ba 18.07.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)Ca nhập lễ:  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên...