Tuesday, 18/06/2024

Daily Archives: 18/05/2024

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 18 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   cf Hc 36,18 Lạy Chúa, xin ban bình an cho những...

Thứ Bảy 26.11.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra vua...

Thứ Hai, Ngày 25 Tháng Sáu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Tv 27,8-9 Chúa là...

Thứ Ba 03.10.2023 | Lời Chúa năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc:  Dcr 8, 20-23 Các dân đông...

“Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta” | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần 32 Thường niên năm B 11-11-2018 “Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta.” “Đến với lòng thật thà...