Tuesday, 18/06/2024

Daily Archives: 06/05/2024

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 17 Thường Niên | 30.07.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  Tv 67,6-7.36 Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân,...

Thứ Năm 18.08.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Máu Thánh Januarius hóa lỏng ở Naples

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 9 22, 2020Hannah Brockhaus Rome Newsroom, 19 tháng Chín, 2020 / 05:59 sáng MT (CNA)....

Ý nghĩa cuộc đời | James Lập chuyển ngữ

James Lập chuyển ngữ Tranh luận giữa Cô *Lili Sans-Gêne và Lm *Nathanaël Garric Cuộc đời lắm khổ đau nhiều gian khó! Chúng ta phải công nhận rằng thực sự chúng ta...

Thứ Hai 15.05.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)Ca nhập lễ:  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh, không bao...