Tuesday, 18/06/2024

Daily Archives: 02/05/2024

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 23.12 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x Is 9,6; Tv 71,17 Một trẻ thơ sẽ chào đời...

Chúa Nhật Phục Sinh | 31.03.2024 | Lời Chúa năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 Tại đây Bài đọc 1:  Cv 10,34a.37-43 Chúng tôi...

Daily Readings Audio | January 17, 2022 – January 23, 2022

January 17, 2022Readings for the Memorial of Saint Anthony, abbotLISTEN PODCASTMemorial of Saint Anthony. Abbot Lectionary: 311Reading I 1 Sm 15:16-23Samuel said to Saul: “Stop!...

Thứ Hai, Ngày 28 Tháng Năm, Tuần 8 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã...

Đức Tổng Giám mục Auza kêu gọi những biện pháp để chống lại chủ...

Đức Tổng Giám mục Auza kêu gọi những biện pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố‘Chỉ khi nào sự đòi hỏi căn bản này...