Wednesday, 17/04/2024

Daily Archives: 21/02/2024

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 22 Tháng Sáu, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Tháng Tư Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...

Chúa Nhật XIX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/G-_5nDojeSM ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Daily Readings Audio | December 11, 2017 – December 17, 2017

December 11, 2017 « December 10  |  December 12 » Monday of the Second Week of Advent Lectionary: 181 Reading 1 Is 35:1-10 The desert and the parched land will...

Ngày 10 Tháng Sáu, Chúa Nhật 10 Thường Niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 26, 1-2 Chúa là...