Wednesday, 17/04/2024

Daily Archives: 20/02/2024

Tin xem nhiều

Lazarô! Ra khỏi mồ! (Ga 11,43) | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay, Phúc Âm Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu cho Lazarô chết bốn ngày sống lại bằng...

Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Đền thờ lộng lẫy biết bao, Đá quí trang trí tường cao tháp ngà. Rồi sẽ có lúc tiêu ma, Tan tành tận gốc không...

Thứ Ba 23.08.2022 | Kính Thánh Rôsa Lima, trinh nữ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã...

Tâm tình của người thọ ơn Cha Diệp

Lm Peter Trần Thế Tuyên Tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, nguyên là Cáo Thỉnh Viên án tuyên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | Lm....

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Sách Đệ II Luật 8,2-3.14-16; Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 190,16-17 và Phúc Âm Thánh Gioan 6,...