Wednesday, 17/04/2024

Daily Archives: 01/02/2024

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 29.05 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Kh 1,5-6 Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và...

Thánh Lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/yH9Z9bmTABY *** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIX Quanh Năm, B | Lm. Trần Thế Tuyên Ta Là Bánh...

Thứ Hai 08.08.2022 | Thánh Đaminh | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ    Gr 3,15 Chúa phán: “Ta sẽ cho dân Ta những mục...

Nấm – một “thần dược” cho não bộ

Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người bổ sung nấm vào chế độ ăn – dù chỉ với một lượng không...

Chúa Nhật 2 Thường Niên | 15.01.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn...