Sunday, 25/02/2024

Daily Archives: 09/12/2023

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 13 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con...

Ngày 04 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 31 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 37,22-23 Muôn lạy Chúa,...
video

Thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/B594_HEwTpk Xem bài liên quan: Chúa Giêsu chọn 3 môn đệ đầu tiên | Chúa Nhật II TN, B | Vo Ha Giáo lý Phúc...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/4E5onubFZz8 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Download File PDF | File...