Thursday, 30/11/2023

Daily Archives: 29/11/2023

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ds 21,4-9 Tin Mừng: Ga 8,21-30 Ca...

Thứ Sáu 10.09, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...
video

Thánh lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/5DoPnGTiYY0 *** Xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Hột Lúa Có...

Thứ Ba 12.07.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh...

Daily Readings Audio | January 10, 2022 – January 16, 2022

January 10, 2022 LISTEN PODCAST Monday of the First Week in Ordinary Time Lectionary: 305 Reading I 1 Sm 1:1-8 There was a certain man from Ramathaim, Elkanah by...