Thursday, 30/11/2023

Daily Archives: 26/11/2023

Tin xem nhiều

Thứ Hai 02.01.2023 | Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazianzêmô | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ  Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...

Thứ Năm, ngày 15.10, Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, TsHt | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   Tv 41,2-3 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước...

Thứ Ba, Ngày 22 Tháng Năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 12,6 Lạy Chúa, con...

Thứ Sáu, 18.12 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Vua chúng ta là Đức Ki-tô ngự đến, Người chính là...

Thứ Ba Ngày 3 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Dcr 8,20-23 Tin mừng: Lc 9,51-56 Ca...