Sunday, 25/02/2024

Daily Archives: 25/11/2023

Tin xem nhiều

Thứ Ba 18.07.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên...

Chúa Nhật XII Thường Niên B | Sinh Nhật T. Gioan Tiền Hô |...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ClzvocI44Jk ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ý nghĩa Phụng Vụ trong Giáo Hội Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý...

Phụng vụ mang ý nghĩa gì trong Giáo Hội Công Giáo? Nguyên ngữ Hy Lạp của từ phụng có nghĩa vụ là “leitourgia” có...

Tác phẩm thủ công đương đại đầu tiên của Đông Nam Á…

Tác phẩm thủ công đương đại đầu tiên của Đông Nam Á được nhận vào bộ sưu tập của bảo tàng quốc gia Pháp. Bảo...

Đức Phanxicô, 5 năm qua 30 tấm hình

By phanxicovn elpais.com, 2018-03-12 Từ khi được bầu chọn năm 2013 sau khi Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm, Đức Phanxicô đã tạo một sự chú ý...