Monday, 15/07/2024

Daily Archives: 16/11/2023

Tin xem nhiều

Thứ Bảy 26.03.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  Tv 102,2-3 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên...

Thứ Bảy, 16 Tháng Chín, Th. Conêliô, Giáo Hoàng và Th. Síprianô, Giám Mục,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)Bài đọc:  1 Tm 1,15-17 Tin Mừng: Lc...

Thứ Bảy, ngày 16.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Cl 2,12 Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, anh...

Ngày 24.12, Lễ Vọng Giáng Sinh, Lễ Đêm | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ:  Tv 2,7 Chúa phán bảo tôi rằng: “Con là Con của...