Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 14/11/2023

Tin xem nhiều

Panô Chúa Nhật XXVI Quanh Năm B

Franc Lee Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Lc 9:49 -50) Ông Gioan nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con...

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những...

Thứ Năm 17.08.2023 | Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ    Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng...

Bài giảng lễ Giáng Sinh, năm ABC | Lễ ban ngày

Thơ diễn ý: Nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Tự tại ngàn đời Ngôi Lời là Chúa. Ngôi Lời là chính Thiên Chúa, Giê-su là chính Thiên Chúa...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay | Quang Hoài

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/_xooUjTU7zQ Download File PDF Xem bài liên quan: Bài...