Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 09/11/2023

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Mười Hai, Thánh Lễ Ban Sáng | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x. Gl 4,4 Này đây, thời gian đã tới hồi...

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/diE5bYgyQbY ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Pêru: 30’000 bạn “canh” trẻ chờ Đức Phanxicô

by phanxicovn Các thiện nguyện viên trẻ của “Đôi gác giáo hoàng” | © Jean-Claude Gerez cath.ch, Jean-Claude Gerez, tùy viên ở Nam Mỹ của báo...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | March 11, 2019 – March 17, 2019

March 11, 2019 « March 10  |  March 12 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In Leviticus, Moses expands the law for the children of Israel beyond...

Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...