Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 08/11/2023

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 03 Tháng Năm, Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông đồ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ:  Đây là những vị thánh Chúa đã lấy tình thương...

Kim Jong-un mời Đức Phanxicô đến Bắc Hàn

by phanxicovn la-croix.com, Dorian Malovic, 2018-10-09 Ngày thứ ba 9 tháng 10, phủ Tổng thống Nam Hàn loan báo chủ tịch Kim Jong-un mong Đức Phanxicô...

Đồng hành | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Cha Christopher Huỳnh Thiên Ý, con của Ông Bà Huỳnh Thiện Tài - Hoa gốc Sóc Trăng, Cần Thơ, hiện đang sinh sống ở...

Thứ Năm, ngày 14.01 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...
video

Thánh Lễ Chúa Nhật XXX Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/sRVfL3Z5Tlg Mời xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX Quanh Năm, A | Lm Peter Trần Thế Tuyên Mến Chúa Yêu...