Monday, 15/07/2024

Daily Archives: 05/11/2023

Tin xem nhiều

Ngày 10.11, Chúa Nhật 32 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện...

Đồng hành 10 | Do Thái và Hamas | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Xét đoán cá nhân:  Tôi  nghĩ là Do Thái sẽ thắng. Lý do được đề cập trong Matthew 26:3-4, "Lúc ấy, các giới trưởng...

Thứ Năm 25.04.2024 | Thánh Máccô, Tác giả sách Tin Mừng | Lời Chúa...

Thánh Máccô, Thánh sử Đa số những điều chúng ta biết về thánh Máccô đều nhờ Tân ước. Ngài là người được nhắc đến trong...

Tình nghĩa anh em linh mục

Kính mời bà con khắp nơi chung vui và cùng hát “con sẽ bước lên bàn thờ” với Tân linh mục Christopher Huỳnh Thiên Ý. Thụ phong...

Thứ Năm, ngày 14.05 Thánh Matthia, Tông đồ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Ga 15, 16 Chúa nói: Không phải anh em đã chọn...