Monday, 27/05/2024

Daily Archives: 04/11/2023

Tin xem nhiều

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên, C | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Isaia 6.1-2.3-8; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.1-11 và Phúc Âm Luca 5.1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu...

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Chin, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên B

Franc LeeTin Mừng   Mc 16,15-20 Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. Hôm ấy,...

Giáo lý Phúc Âm Lễ Đêm Giáng Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH, NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 9:1-6; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Titô 2:14-11  và Phúc Âm Thánh Luca 2:1-14Tin Mừng Chúa...

Cái thang “không thể di chuyển” của Nhà thờ Mộ Thánh Chúa Giêsu: Tại...

©Aleteia Daniel Esparza09 tháng Tám, 2019Cũng còn được gọi là “status quo ladder,” (cái thang giữ nguyên trạng) nó cùng dưới sự kiểm soát của...