Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 03/11/2023

Tin xem nhiều

Những bí mật đằng sau khói trắng/đen của Vatican

M. Traverso 22 tháng Một, 2020 Bạn có biết ống khói của Vatican hoạt động như thế nào không? Tất cả người Công giáo đều quen...

Thứ Năm 08.12.2022 | Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Is 61,10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ...
video

Thánh Lễ Chúa Nhật XXX Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/sRVfL3Z5Tlg Mời xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX Quanh Năm, A | Lm Peter Trần Thế Tuyên Mến Chúa Yêu...

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 06 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Cv 1,14 Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí,...

Thánh lễ Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay | 01.04.2020

https://youtu.be/x9ngHcoBdQ0 Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 17,48-49 Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi quân thù,...